Jesu gjenkomst

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Jesu gjenkomst, også omtalt som Jesu komme, Parousia og annet, er en trosforestilling i kristendommen, islam og bahai som innebærer at Jesus Kristus, angivelig profet og Guds sønn, i sin gudommelige form kommer til å vende tilbake til jorden etter at han for til himmelen etter sin oppstandelse. Den kommende hendelsen knyttes vanligvis til ideen om Guds endelige dom over levende og døde i verden. Begrepet er sentralt innen den kristne eskatologien (endetidslæren), og har også ofte blitt avbildet i kirkekunsten.

Det er stor uenighet blant kristne om hvordan man skal tolke tekstene og de angivelig sanne profetiene (spådommene) i Bibelen. Noen kirkesamfunn og teologer tror at gjenkomsten vil være helt bokstavelig, og at Jesus vil komme tilbake synlig for alle, kanskje ved å stige ned på Oljeberget, et fjell like øst for Jerusalem. Noen tror på «bortrykkelse», og at Gud vil ta de rettroende kristne til seg, mens andre mennesker vil bli tilbake på jorden. Gjenkomsten vil finne sted før eller etter dette. Ikke alle kristne mener at Jesu gjenkomst vil være synlig.

Ifølge det synet som kalles preterisme, fikk gjenkomsten sin oppfyllelse allerede da Jesus var på jorden. Noen vil oversette det greske ordet parousía med «nærvær» snarere enn «gjenkomst», og vil snarere snakke om Jesu nærvær enn Jesu gjenkomst. Andre igjen vil snakke om «nærvær» og «gjenkomst» som en del av samme helhet, slik at ingen utelukker hverandre, men at nærværet av Jesus i et menneske også kan skje før gjenkomsten.

Utallige dommedagsprofeter har påpekt «sikre» endetidstegn i sin samtid og feilaktig spådd tidspunktet for den lovede tilbakekomsten.[trenger referanse]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]