Istdp

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) er en metode for samtaleterapi som har god støtte i forskning og som per 2020 har økende utbredelse, også i Norge.

Begrepsforklaring[rediger | rediger kilde]

Modellen er intensiv fordi den sikter mot å hjelpe klienten å prosessere undertrykte ubevisste følelser til grunn for symptomer på overflaten. Den er korttidbasert («Short Term») siden det er utviklet algoritmer for timing og dosering av terapeutens intervensjoner, basert på klientens umiddelbare reaksjoner, noe som gjør det mulig med rask progresjon i terapiarbeidet. Metoden er psykodynamisk siden den forholder seg til ubevisste krefter og overføringsfølelser.[1][2]

Sammenligning med andre metoder[rediger | rediger kilde]

Mange psykoterapimetoder arbeider primært på et rasjonelt bevisst plan for å redusere symptomer gjennom intervensjon rettet mot såkalte opprettholdende og selvforsterkende faktorer. Dette er gjerne strukturerte korttidsterapier som ulike former for kognitiv terapi. Andre metoder arbeider primært på et følelsesmessig, ubevisst plan mot rotårsakene til problemet, med mål ikke bare om symptomreduksjon, men også grunnleggende endringer i selvforståelse og relasjonsfungering. Dette er gjerne ustrukturerte langtidsterapier, typisk ulike former for psykodynamisk terapi. ISTDP forsøker på ambisiøst vis å være en strukturert korttidsterapi som samtidig intervenerer på et ubevisst, følelsesmessig nivå. Man forsøker å nå helt til bunns i problemet, og målet er full frigjøring fra indre undertrykkende krefter.

ISTDP er heller ikke en tradisjonell samtaleterapi. Det er en kroppsorientert, opplevelsesbasert og følelsesfokusert terapiform der den faktiske prosesseringen av underliggende ubevisste følelser er en sentral, helende komponent. Terapimetoden kjennetegnes av et utpreget her-og-nå-fokus på hva som skjer i symptomintensiverende situasjoner og sammen med terapeuten, også på et ubevisst, kroppslig plan.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Metoden ble utviklet mellom 60- og 90-tallet av den iransk-kanadiske psykiateren og psykoanalytikeren Habib Davanloo. Han fant resultatene fra psykoanalyse utilfredsstillende og i motsetning til Freud som i mindre grad var opptatt av utvikling av teknikk, begynte Davanloo et systematisk arbeid med utprøving av nye teknikker og intervensjoner. Han gjorde videoopptak av sesjonene og studerte klientenes responser på de ulike intervensjoner i detalj.

Basert på disse mikroanalysene av klientenes faktiske responser avledet han tre bærende elementer i det som vi i dag kjenner som ISTDP. For det første avledet han et algortitmebasert intervensjonsystem for å mest mulig effektivt kunne "låse opp" klientens ubevisste. For det andre avledet han en teori om at angst kanaliseres på ulike måter gjennom kroppen, og at angstkanaliseringen kan brukes som et signalsystem for å guide den terapetiske prosessen. Til sist så han et gjentagende mønster i hvilke indre konflikter og bestemte sekvenser av undertrykte følelser som ofte lå til grunn for klientenes ulike problemer. Dette mønsteret kalte han det ubevisstes metapsykologi.

Forskningsbase[rediger | rediger kilde]

Det foreligger nå over 40 randomiserte, kontrollerte studier av ISTDPs effekt som behandling av et stort antall tilstander, blant annet personlighetsforstyrrelser,[3][4][5][6][7] depresjon,[8][9][10][11][12] [13] angstlidelser,[14][15][16] fysiske plager,[17][18] [19][20][21][22][23] misbrukslidelser,[24] og som tilleggsbehandling ved alvorlige tilstander.[25][26][27][28][29]

I tillegg foreligger minst 20 studier som ser på kostnadseffektivitet i form av nedgang i bruk av helestjenester og lavere forekomst av uførhet. [30][31] [32][33][34][35][36][37]

Videre lesning[rediger | rediger kilde]

 • Abbass, Allan. "Reaching through Resistance: Advanced Psychotherapy Tedchniques. Seven Leaves Press, 2015.
 • Coughlin Della Selva, Patricia. Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Theory and Technique. Karnac, 2004.
 • Davanloo, H. "Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy." In Kaplan, H. and Sadock, B. (eds), Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8th ed, Vol 2, Chapter 30.9, 2628–2652. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
 • Davanloo, Habib. Basic Principles and Techniques in Short-Term Dynamic Psychotherapy. Jason Aronson Publishers, 1994.
 • Davanloo, Habib. Short-Term Dynamic Psychotherapy. Jason Aronson Publishers, 1992.
 • Davanloo, Habib. Unlocking the unconscious: Selected papers of Habib Davanloo, MD. New York: Wiley, 1995.
 • Davanloo, Habib. Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Selected Papers of Habib Davanloo, MD. Wiley, 2000.
 • Frederickson, Jon. Co-Creating Change: Effective Dynamic Therapy Techniques. Seven Leaves Press, 2013.
 • Magnavita, Jeffrey. Restructuring Personality Disorders: A Short Term Dynamic Approach. New York: Guilford Press, 1997.
 • Malan, David and Coughlin Della Selva, Patricia. Lives Transformed: A Revolutionary Method of Dynamic Psychotherapy. Karnac, 2006.
 • Malan, David. Individual Psychotherapy and the Science of Psychodynamics. Oxford University Press, 1995.
 • McCullough, Leigh. Treating Affect Phobia: a Manual for Short-Term Dynamic Psychotherapy. Guilford, 2003.
 • McCullough Vaillant, Leigh. Changing Character: Short-Term Anxiety-Regulating Psychotherapy for Restructuring Defenses, Affects, and Attachment. New York: Basic Books, 1997.
 • Messer, Stanley and Warren, C. Seth. Models of Brief Psychodynamic Theory: A Comparative Approach. Guilford Press, 1995.
 • Sifneos, Peter. Short-Term Dynamic Psychotherapy: Evaluation and Technique. Springer, 1987.
 • Solomon, Marion et al. Short-Term Therapy for Long-Term Change. W.W. Norton and Company, 2001.
 • Ten Have-de Labije, Josette and Neborsky, Robert. Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Roadmap to the Unconscious. Karnac, 2012.Winston, A. Clinical and Research Issues in Short-Term Dynamic Psychotherapy. American Psychiatric Press, 1985.
 • Zois, C. and Scarpa M. Short-Term Therapy Techniques. Jason Aronson Press, 1997.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Davanloo, H. (1995). Intensive short-term psychotherapy with highly resistant patients. I. Handling resistance. In H. Davanloo, Unlocking the unconscious: Selected papers of Habib Davanloo, MD. New York: Wiley. (pp. 1-27).
 2. ^ Malan, D. & Coughlin Della Selva, P. (2006). Lives transformed: A revolutionary method of dynamic psychotherapy (Rev. ed.). London: Karnac Books.
 3. ^ Winston, A (April 1991). «Brief psychotherapy of personality disorders». J. Nerv. Ment. Dis. 179 (4): 188–93. PMID 2007888. doi:10.1097/00005053-199104000-00002. 
 4. ^ Winston, A. «Short-term psychotherapy of personality disorders». Am J Psychiatry, februar 1994. 151 (2): 190–4. PMID 8296887. doi:10.1176/ajp.151.2.190. 
 5. ^ Hellerstein, DJ (1998). «A randomized prospective study comparing supportive and dynamic therapies. Outcome and alliance». J Psychother Pract Res. 7 (4): 261–71. PMC 3330512Åpent tilgjengelig. PMID 9752637. 
 6. ^ Abbass, A. «Intensive short-term dynamic psychotherapy for DSM-IV personality disorders: a randomized controlled trial». J. Nerv. Ment. Dis., mars 2008. 196 (3): 211–6. PMID 18340256. doi:10.1097/NMD.0b013e3181662ff0. 
 7. ^ Town, JM. «Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for personality disorders: a critical review of randomized controlled trials». J. Pers. Disord., desember 2011. 25 (6): 723–40. PMID 22217220. doi:10.1521/pedi.2011.25.6.723. 
 8. ^ Town, Joel M.; Abbass, Allan; Stride, Chris; Bernier, Denise. «A randomised controlled trial of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for treatment resistant depression: the Halifax Depression Study» (PDF). Journal of Affective Disorders, mai 2017. 214: 15–25. PMID 28266318. doi:10.1016/j.jad.2017.02.035. 
 9. ^ Abbass, AA. «Short-term dynamic psychotherapies in the treatment of major depression». Can J Psychiatry, mars 2002. 47 (2): 193; author reply 193–4. PMID 11926082. 
 10. ^ Abbass, A (2011). «The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depressive disorders with comorbid personality disorder». Psychiatry. 74 (1): 58–71. PMID 21463171. doi:10.1521/psyc.2011.74.1.58. 
 11. ^ Abbass, A. «The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: a summary of recent findings». Acta Psychiatr Scand., mai 2010. 121 (5): 398; author reply 398–9. PMID 20064127. doi:10.1111/j.1600-0447.2009.01526.x. 
 12. ^ Driessen, E. «The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: a meta-analysis». Clin Psychol Rev, februar 2010. 30 (1): 25–36. PMID 19766369. doi:10.1016/j.cpr.2009.08.010. 
 13. ^ Abbass, A. «The Emergence of Psychodynamic Psychotherapy for Treatment Resistant Patients: Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy.». Psychodynamic Psychiatry. 44 (2): 245–80. PMID 27200465. doi:10.1521/pdps.2016.44.2.245. 
 14. ^ Kenny, DT; Arthey, S; Abbass, A. «Intensive short-term dynamic psychotherapy for severe music performance anxiety: assessment, process, and outcome of psychotherapy with a professional orchestral musician.». Medical Problems of Performing Artists, mai 2014. 29 (1): 3–7. PMID 24647454. doi:10.21091/mppa.2014.1002. 
 15. ^ Lilliengren, P; Johansson, R; Town, JM; Kisely, S; Abbass, A (November 2017). «Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for generalized anxiety disorder: A pilot effectiveness and process-outcome study.». Clinical Psychology & Psychotherapy. 24 (6): 1313–1321. PMID 28675661. doi:10.1002/cpp.2101. 
 16. ^ Wiborg, IM (August 1996). «Does brief dynamic psychotherapy reduce the relapse rate of panic disorder?». Arch. Gen. Psychiatry. 53 (8): 689–94. PMID 8694682. doi:10.1001/archpsyc.1996.01830080041008. 
 17. ^ Hinson, VK (April 2006). «Single-blind clinical trial of psychotherapy for treatment of psychogenic movement disorders». Parkinsonism Relat. Disord. 12 (3): 177–80. PMID 16364676. doi:10.1016/j.parkreldis.2005.10.006. 
 18. ^ Russell, LA; Abbass, AA; Allder, SJ; Kisely, S; Pohlmann-Eden, B; Town, JM. «A pilot study of reduction in healthcare costs following the application of intensive short-term dynamic psychotherapy for psychogenic nonepileptic seizures.». Epilepsy & Behavior, oktober 2016. 63: 17–19. PMID 27541836. doi:10.1016/j.yebeh.2016.07.017. 
 19. ^ Abbass, A (November 2009). «Intensive short-term dynamic psychotherapy to reduce rates of emergency department return visits for patients with medically unexplained symptoms: preliminary evidence from a pre-post intervention study». Canadian Journal of Emergency Medicine. 11 (6): 529–34. PMID 19922712. doi:10.1017/s1481803500011799. 
 20. ^ Abbass, A. «Somatization: Diagnosing it sooner through emotion-focused interviewing». J Fam Pract, mars 2005. 54 (3): 231–9, 243. PMID 15755376. 
 21. ^ Abbass, A. «Direct diagnosis and management of emotional factors in chronic headache patients». Cephalalgia, desember 2008. 28 (12): 1305–14. PMID 18771494. doi:10.1111/j.1468-2982.2008.01680.x. 
 22. ^ Abbass, A. «Direct diagnosis and management of emotional factors in chronic headache patients». Cephalalgia, desember 2008. 28 (12): 1305–14. PMID 18771494. doi:10.1111/j.1468-2982.2008.01680.x. 
 23. ^ Cooper, A; Abbass, A; Town, J (29. november 2017). «Implementing a Psychotherapy Service for Medically Unexplained Symptoms in a Primary Care Setting». Journal of Clinical Medicine. 6 (12): 109. PMC 5742798Åpent tilgjengelig. PMID 29186054. doi:10.3390/jcm6120109. 
 24. ^ Frederickson J, MSW; DenDooven B, LPC; Abbass A, MD; Solbakken OA, PhD; Rousmaniere T, PhD (11. september 2019). «Pilot study: An inpatient drug rehabilitation program based on intensive short-term dynamic psychotherapy.». Journal of Addictive Diseases: 1–7. doi:10.1080/10550887.2019.1658513. 
 25. ^ Town, JM; Abbass, A; Stride, C; Bernier, D. «A randomised controlled trial of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for treatment resistant depression: the Halifax Depression Study.» (PDF). Journal of Affective Disorders, mai 2017. 214: 15–25. PMID 28266318. doi:10.1016/j.jad.2017.02.035. 
 26. ^ Abbass, AA; Town, JM; Bernier, DC (2013). «Intensive short-term dynamic psychotherapy associated with decreases in electroconvulsive therapy on adult acute care inpatient ward.». Psychotherapy and Psychosomatics. 82 (6): 406–7. PMID 24080831. doi:10.1159/000350576. 
 27. ^ Abbass, A; Town, J; Johansson, R; Lahti, M; Kisely, S. «Sustained Reduction in Health Care Service Usage after Adjunctive Treatment of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in Patients with Bipolar Disorder.». Psychodynamic Psychiatry. 47 (1): 99–112. doi:10.1521/pdps.2019.47.1.99. 
 28. ^ Abbass, A; Bernier, D; Kisely, S; Town, J; Johansson, R (30. august 2015). «Sustained reduction in health care costs after adjunctive treatment of graded intensive short-term dynamic psychotherapy in patients with psychotic disorders.». Psychiatry Research. 228 (3): 538–43. PMID 26106054. doi:10.1016/j.psychres.2015.05.056. 
 29. ^ Sorensen, B; Abbass, A; Boag, S. «ISTDP and Its Contribution to the Understanding and Treatment of Psychotic Disorders.». Psychodynamic Psychiatry. 47 (3): 291–316. doi:10.1521/pdps.2019.47.3.291. 
 30. ^ Abbass, Allan; Kisely, Steve; Rasic, Daniel; Town, Joel M.; Johansson, Robert. «Long-term healthcare cost reduction with Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy in a tertiary psychiatric service» (PDF). Journal of Psychiatric Research, mai 2015. 64: 114–120. PMID 25840829. doi:10.1016/j.jpsychires.2015.03.001. 
 31. ^ Abbass, A (2002). «Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy in a private psychiatric office: clinical and cost effectiveness». Am J Psychother. 56 (2): 225–32. PMID 12125299. doi:10.1176/appi.psychotherapy.2002.56.2.225. 
 32. ^ Russell, Leo A.; Abbass, Allan A.; Allder, Steven J.; Kisely, Steve; Pohlmann-Eden, Bernd; Town, Joel M. «A pilot study of reduction in healthcare costs following the application of intensive short-term dynamic psychotherapy for psychogenic nonepileptic seizures». Epilepsy & Behavior, oktober 2016. 63: 17–19. PMID 27541836. doi:10.1016/j.yebeh.2016.07.017. 
 33. ^ Abbass, A; Bernier, D; Kisely, S; Town, J; Johansson, R (30. august 2015). «Sustained reduction in health care costs after adjunctive treatment of graded intensive short-term dynamic psychotherapy in patients with psychotic disorders.». Psychiatry Research. 228 (3): 538–43. PMID 26106054. doi:10.1016/j.psychres.2015.05.056. 
 34. ^ Lilliengren, P; Johansson, R; Town, JM; Kisely, S; Abbass, A (November 2017). «Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for generalized anxiety disorder: A pilot effectiveness and process-outcome study.». Clinical Psychology & Psychotherapy. 24 (6): 1313–1321. PMID 28675661. doi:10.1002/cpp.2101. 
 35. ^ Abbass, Allan; Kisley, Steve; Town, Joel (2018). «Cost-Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy Trial Therapy». Psychotherapy and Psychosomatics. 87 (4): 255–256. PMID 29635230. doi:10.1159/000487600. 
 36. ^ Town, JM; Abbass, A; Bernier, D (2013). «Effectiveness and cost effectiveness of Davanloo's intensive short-term dynamic psychotherapy: does unlocking the unconscious make a difference?». American Journal of Psychotherapy. 67 (1): 89–108. PMID 23682515. doi:10.1176/appi.psychotherapy.2013.67.1.89. 
 37. ^ Abbass, A; Town, J; Johansson, R; Lahti, M; Kisely, S. «Sustained Reduction in Health Care Service Usage after Adjunctive Treatment of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in Patients with Bipolar Disorder.». Psychodynamic Psychiatry. 47 (1): 99–112. doi:10.1521/pdps.2019.47.1.99. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

For norskspråklige publikasjoner:

For lett tilgjengelige oppsummeringer av forskning