Isobar prosess

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En isobar prosess er en termodynamisk prosess der trykket er konstant, . Varmen som blir overført til systemet gjør et arbeid, men endrer også den indre energien til systemet:

Det gule området er arbeidet som er gjort

ifølge termodynamikkens første lov der W er arbeidet gjort av systemet, U er indre energi, og Q er varme. Trykk-volumarbeid (av systemet) er definert som:

men siden trykket er konstant betyr dette at

.

Ved å bruke den ideelle gassloven får vi

hvis vi tenker oss at mengden av gass er konstant (for eksempel ingen faseendringer). Siden det generelt er slik at

så kan en sette de to siste ligningene inn i den første ligningen:

.

Størrelsen i parentes er den spesifikke varmen ved konstant trykk:

og dersom gassen ligningen gjelder for er enatomisk er og .

Entalpi[rediger | rediger kilde]

En isokor prosess er skildret som . En kan få en lignende ligning for isobare prosesser. Om en setter inn den andre ligningen i den første får vi

Størrelsen U + P V er en tilstandsfunksjon kalt entalpi, og blir uttrykt som H. Derfor kan en beskrive en isobar prosess som

.

Se også[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata