Investeringsbank

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En investeringsbank er en finansinstitusjon som har meglerhus som sin hovedgeskjeft, men som i tillegg utsteder, kjøper og selger verdipapirer (både egenkapital og gjeld) i markedet. De gir også finansiell rådgivning, har egne analyseavdelinger, samt at de også handler for egen regning.

En investeringsbank driver ikke med innskudd og gir heller ikke ut private lån til bolig, bil, forbruk og lignende, i motsetning til ordinære forretnings- og sparebanker.

Gjennom sin tilgang til finansielle markeder hjelper investeringsbanker sine kunder med å skaffe kapital gjennom f.eks. å utstede aksjer og obligasjoner. Kundene kan være større selskaper eller land som må låne midler for å dekke budsjettunderskudd. Investeringsbanker kan også introdusere større og mindre selskaper på en børs, samt organisere fusjoner og oppkjøp.

I løpet av 2008 ble alle de fem største amerikanske investeringsbankene enten kjøpt opp, slått konkurs eller fikk endret forretningsstatus til forretningsbank.