Hopp til innhold

International Nuclear Event Scale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) er en skala som på en rask måte angir alvoret i en ulykke ved et kjernekraftverk på samme måte som en angir styrken på jordskjelv med Momentmagnitude eller Richters skala. Senere har bruksområdet blitt utvidet til de fleste områder der radioaktivt materiale brukes.

Norsk Klasse Engelsk
7
Større ulykke
6
Alvorlig ulykke
5
Ulykke, med store konsekvenser
4
Ulykke, med lokale konsekvenser
Ulykker
Accidents
7
Major accident
6
Serious accident
5
Accident with wider consequenses
4
Accident with local consequenses
3
Alvorlig hendelse
2
Hendelse
1
Avvik, uregelmessighet
0
Avvik, ikke relevant for sikkerhet
Hendelser
Incidents
3
Serious incident
2
Incident
1
Anomaly
0
Deviation, no safety relevance

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

INES ble utarbeidet av Det internasjonale atomenergibyrået og lansert i 1990.

INES er først og fremst beregnet for rask kommunikasjon mot presse og publikum og er primært ikke noe verktøy for implementering av beredskapstiltak eller for sammenligning av sikkerheten mellom forskjellige kjernekraftverk.

Hvordan hendelser/ulykker graderes[rediger | rediger kilde]

INES-graden settes av myndighetene i det landet der hendelsen skjer. Alle hendelser fra 2 og oppover skal rapporteres til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i Wien så raskt som mulig og helst innen 24 timer. Hendelser gradert 0 og 1 skal rapporteres hvis en regner med at de vil tiltrekke seg medias eller publikums interesse.

Det hender en rekke ting hvert eneste år på de fleste reaktoranlegg, men det er sjelden de graderes over INES 2. De aller fleste er enten INES 0 eller 1.[1] Ettersom INES nå er tatt i bruk også for hendelser med radioaktive kilder, har det kommet langt flere rapporter gradert som INES 2 fra den type virksomhet. Dette dreier seg om uhell med radioaktive kilder der personell har blitt bestrålt. Som regel er det uhell med industriell radiografi. Nivået på insidenten/uhellet kommer an på den høyeste av tre ting: effekt på omgivelsen, skader på anlegget, degradering av dypforsvaret.

Detaljer[rediger | rediger kilde]

Nivå Beskrivelse Eksempel
INES 7 Stor påvirkning på omgivelsene, omfattende helse- og miljøeffekter.
INES 6 Betydelige utslipp til omgivelsene, som trolig krever full utnyttelse av planlagte mottiltak.
INES 5 Begrensede utslipp til omgivelsene, hvilket trolig krever delvis utnyttelse av planlagte mottiltak.

eller

Alvorlig skade på reaktorbygningene/radiologiske barrierer.

INES 4 Mindre effekter på omgivelsene der strålingsdosene til allmennheten er i samme størrelse som anbefalte nivåer.

eller

Betydelig skade til reaktorbygningene/radiologiske barrierer eller dødelig bestrålning av en ansatt på anlegget.

INES 3 Mye eller liten effekt på omgivelsene, strålingsdoser til allmennheten under anbefalte nivåer.

eller

Alvorlig spredning av konaminering på anlegget (on-site) og/eller akutte helseeffekter hos en ansatt på anlegget.

eller

Det er en "nestenulykke" der ingen sikkerhetsnivåer er igjen.

INES 2 En hendelse uten påvirkning på omgivelsene, betydelig spredning av radioaktivitet på anlegget kan ha forekommet.

eller

Overeksponering til en ansatt på anlegget.

eller

Hendelser med betydelige brister i sikkerhetsforskriftene.

INES 1 Dette er en anomali utover det som er tillatt.
INES 0 Dette er en hendelse som ikke har noen betydning for sikkerheten.

Referanser[rediger | rediger kilde]