Ikonotekst

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ikonotekst er et litteraturteoretisk samlebegrep som betegner samspillet mellom ordene (verbalteksten) og bildene (illustrasjonene) i ei bildebok. Ikonoteksten danner det helhetlige inntrykket på oppslaget og den «egentlige» teksten i bildeboka.

Begrepet ble første gang brukt av den svenske litteraturforskeren Kristin Hallberg i artikkelen Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen fra 1982.