Idiot (kortspill)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Idiot er et kortspill som utøves av to eller flere spillere.

Spillet starter ved at det deles ut tre kort til hver spiller, og i tillegg legges seks kort på bordet. Tre av kortene på bordet skal ligge med spillesiden ned, slik at ingen vet hva disse kortene viser. De øvrige tre kortene ligger med spillesiden opp, oppå de tre kortene som ligger med spillesiden ned.

Det er flere varianter av spillet; Mange varianter nekter spillerne å bytte ut de rettvendte kortene, men det finnes også noen varianter som tillater dette. Spilleren med den laveste kortverdien på handen (etter eventuell bytting) starter; dersom to spillere har kort med samme verdi, er det den med enda et lavere kort enn den andre eller den som sitter nærmest til venstre for giver som begynner).

Denne personen legger ett kort rettvendt på spillflaten og trekker ett fra kortstokken som er igjen etter deling (man skal ha tre kort på hånden til enhver tid). Neste spiller skal da legge samme verdi eller over spillverdien av kortet på bordet, slik fortsetter det til en person ikke klarer å legge over spillverdien eller bruke spesialkortene 2, 10 eller A. Man kan ikke legge disse kortene (2, 10 eller A) med mindre de kan slå ut (10 gjør at turen går tilbake til personen som la kortet og vedkommende kan legge hvilket som helst kort oppå igjen, A slår ut billedkort og 10 slår ut bunken). Om dette skjer må personen som ikke klarer å legge trekke inn alle spillkort som er lagt på bordet. En person kan også velge å trekke inn kortene som en taktisk manøver. Man kan velge å ta en sjanse. Da trekker man et kort fra trekkbunken i stedet for å ta ifra de man har på hånden. Hvis dette kortet heller ikke strekker til, må man trekke inn bunken. Ligger det derimot 4 kort av samme verdi på rekke i bunken, går bunken ut og spilleren som la det siste kortet starter. De 4 kortene må være av samme eller høyere verdi enn kortet som ligger. vis du har 4 kort av samme verdi vil det automatisk ha samme betydning som en 10.

Noen spiller også med serie. Det vil si at man kan legge i rekkefølge. Eks: 3-4-5. Med brudd vil si at man avbryter en rekkefølge, uten brudd er ikke det lov. Etter å ha lagt et kort i spillebunken skal man trekke et nytt kort fra trekkbunken. Deretter legger man et kort som passer inn i serien (altså et kort med samme eller høyere verdi). Det kortet som ble trukket inn fra trekkbunken kan også benyttes her. Da man kommer til de tre sluttkortene (kortene vendt ned) kan også de bygges i serie om kortene går opp. Passer ikke kortet som man velger som neste er det neste spiller sin tur, kortet som blir trukket opp blir da værende på hånden. Legger man en 9 i spillerbunken, kan man fortsette med knekt siden 10 slår ut bunken. Har man ikke flere kort som kan legges i spillerbunken er det så neste spillers tur. Man kan dermed klare å legge kort fra 3-ess i en serie. Det er ikke lov å legge spesialkortene 10 og 2 i en serie.

Når kortstokken med resterende kort er brukt opp, skal man legge kort som man har på bordet; Først legger man ut de kortene som er rettvendt, ett og ett kort med mindre det er 2 like, f.eks 2 niere. Det kan kun legges på kort med høyere verdi enn kortet som er i spill for at et rettvendt kort skal være et gyldig trekk og med i spillet. Når de rettvendte er ferdig spilt, skal man ett og ett kort fra de kortene som er feilvendt. Når man har trukket og lagt på ett av kortene som er feilvendt, kan man ta opp det neste feilvendte kortet, men man kan kun legge på dette dersom det er av samme verdi som det kortet man trakk først. Man må rekke å legge på kortet før den neste spilleren for at dette skal være et tillat trekk. Dessuten er spilleren tvunget til å spille det aktuelle kortet neste runde.

Spilleren som først blir ferdig har vunnet, mens spilleren som blir ferdig til slutt blir IDIOT. Det er ikke lov å avslutte med en 2-er.

Spesialkort:

  • 3: Noen spiller med et spesielt kort, dette kortet kalles snik 3'er. Den kan legges på bunden av bunken istedenfor på toppen.
  • 2: dette kortet kan spilles når som helst. Når én spiller har lagt ut en toer, så får denne spilleren legge ut et kort til med valgfri valør.
  • A: har verdien som angis på spillsiden. (Knekt kommer etter 10 og har da verdien 11, damen 12, kongen 13 og ess 14.)
  • 10: Fjerner bunken når det legges ut. Spilleren som la ut tieren, fortsetter spillet.
  • 4 like kort på rad: samme som 10 når kortenes verdi er høyere enn siste kort som er lagt på bordet.