IT Fornebu

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
IT Fornebu i 2013, med Profilbygget til venstre og Portalbygget til høyre.
Fra IT-Fornebu.
Inngangen til Terminalbygget, sett fra under Portalbygget

IT Fornebu er et kontorlandskap og et eiendomsselskap som utvikler og drifter eiendomsklynger for kunnskapsintensive selskaper med høyt miljøfokus på Fornebu i Bærum. Navnet betegner på en og samme tid både de ulike fysiske kontorkompleksene (bilde), eiendomsselskapet som drifter dette, og i enkelte sammenhenger også selve den IT-klyngen som er lokalisert der. Selve bygningsmassen omfatter nærmere ti eiendommer på Fornebu, med Terminalbygget, Profilbygget, Portalbygget og Equinor-bygget som de største, i tillegg til Scandic Fornebu Hotell .

Hva hører inn under «IT Fornebu»?[rediger | rediger kilde]

Begrepet «IT Fornebu» brukes primært om de mindre IT-bedriftene sør på Fornebu, og ikke om de større bedriftene som er lokalisert i hovedkvarterene til Telenor eller Aker Solutions. «IT Fornebu» refererer seg dermed til selskapene GlobalConnect, Simula, Hewlett-Packard, Accenture og Ericsson, m.fl.. Selv om de driver IKT-virksomhet regnes ikke Telenor eller deres leietaker Evry med til «IT Fornebu», verken som eiendomsprosjekt eller som IT-klynge. Telenor og Evrys lokaler forvaltes av Telenor Eiendom som ikke har noen sammenheng med IT Fornebu.

I fysisk forstand omfatter «IT Fornebu» også det nye regionskontoret til Equinor (Equinor-bygget).

Videreutvikling[rediger | rediger kilde]

I desember 2013 inngikk IT Fornebu samarbeid med det finske børsnoterte selskapet Technopolis om å videreutvikle IT Fornebus tre fullførte kontorbygg. Technopolis gikk inn med en eierandel på 70 % i Terminalbygget, Portalbygget, Profilbygget og parkeringshuset på Fornebu. Transaksjonsverdien var EUR 220 millioner, hvorav Technopolis’ andel utgjør EUR 154 millioner (1 257 millioner kroner). De resterende 30 % er i IT Fornebus eie. Eiendomsselskapet Technopolis er notert på NASDAQ OMX Helsinki, Finland. Selskapets kjernevirksomhet er å tilby bistand til forretningsutvikling kombinert med å bygge moderne og fleksible bedriftsmiljøer for leietakerne. Det er om lag 26 000 personer og nesten 1400 bedrifter og organisasjoner i Technopolis lokaler i Finland, Russland, Estland og Vilnius. Selskapets omsetning for 2012 utgjorde EUR 107.3 millioner og hadde en EBITDA på EUR 55,8 millioner. Nå er selskapet etablert i Norge for første gang. Det er selskapet Koksa Eiendom AS som eier og driver alle andre bygg IT Fornebu tidligere hadde ansvaret for.

Stoppested i kollektivtrafikken[rediger | rediger kilde]

IT Fornebu er også stoppested for Ruters busser, med busslinjer til Oslo.

Historie[rediger | rediger kilde]

I 1995 startet Fred. Olsen og Norsk Investorforum et bredt næringspolitisk arbeid som inkluderte ideen om etableringen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Utviklingen av et konsept for et kunnskapssenter skjedde parallelt med diskusjoner og senere vedtak om plassering av Telenors hovedkontor på Fornebu.

I januar 1996 leverte Norsk Investorforum utredningen ”Fremtidig næringsutvikling på Fornebu”, og i oktober 1996 ble selskapet IT Fornebu AS stiftet av selskaper i Fred. Olsen-gruppen. Samme år vedtok Bærum kommune «Kommunedelplan 1 for Fornebu». I den kommuneplanen stod det at ”(o)mrådet skal kunne romme et kunnskapsorientert senter for høyteknologisk næringsvirksomhet på nasjonalt og internasjonalt nivå.”

I 1997 ble eiendomsselskapet IT Fornebu Eiendom AS stiftet av Fred. Olsen-relaterte selskaper. Regjeringen Jagland og Stortinget støttet planen om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Regjeringen Bondevik utlyste nasjonalt og internasjonalt en konkurranse om konsept for og deltakelse i utviklingen av et kunnskapssenter på Fornebu. Utlysningen resulterte i at syv private tilbydere fremmet forslag til konsept for realisering av kunnskapssenteret i samarbeid med staten. I desember 1999 anbefalte regjeringen etter en samlet vurdering Nettverk Fornebu AS som statens samarbeidspartner for utvikling kunnskapssenteret.

Året etter ble det gjennomført en åpen høring i Stortinget knyttet til valget av statens samarbeidspartner. Høringen pågikk i hele 8 timer og var den 9. behandlingen av kunnskapssenteret i Stortinget. Flertallet i næringskomiteen (Ap og FrP) kom til en annen konklusjon enn Regjeringen, og Stortingets vedtak 7. mars 2000 lød derfor at ”Stortinget bes samtykke til inngåelse av Hovedavtale og Kjøpsavtale mellom staten og konstellasjonen IT Fornebu Technoport” (Konstellasjonen var Fornebu Technoport og IT Fornebu Eiendom).

Totalt ble ca. 316 daa av statens eiendom på Fornebu, hvori inngikk bebyggelsen på området, overført til IT Fornebu Eiendom AS etter takst i juni 2001. Av dette ble ca. 76 daa overført videre til KLP Eiendom AS.

Det siste flyet lettet fra Fornebu flyplass i 1998. Siden har området gjennomgått store endringer. Målet for områdeutviklingen var å samle kunnskap og innovasjon på den gamle flystripa.

Fornebu etter 2010 ble et område i sterk vekst både på nærings- og boligsiden. I 2010 antok man at innen 2015 ville rundt 20 000 mennesker vil ha sin arbeidsplass i området, og rundt 40 000 mennesker være bosatt i region Fornebu/Snarøya.

Store, høyteknologiske virksomheter som Hewlett Packard, Broadnet (Ventelo) og Software Innovation var pr. 2010 etablert på IT Fornebu. I 2012 ferdigstilte IT Fornebu det nye regionkontoret til Equinor, med kontorplass til 2 500 Equinor-ansatte.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]