IP-systemet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

IP-systemet (fra engelsk ingress protection code eller IP code, direkte oversatt: spesifikasjon for inntrengningsbeskyttelse) er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. Det er en internasjonal standard definert i IEC 60529 utgitt av International Electrotechnical Commission.

Kapslingsgraden angis med bokstavene «IP» etterfulgt av to sifre (tabellene nedenfor viser sifrenes betydning). Dersom det ikke finnes noe krav til utstyrets beskyttelse mot noen av kategoriene erstattes sifferet med «X».

Eksempel[rediger | rediger kilde]

Krav til elektrisk utstyr innendørs er IP2X, IP3X på steder barn kan oppholde seg. Det er derfor vanlig å bruke stikkontakter med IP30 i private hjem. Disse gir beskyttelse mot inntrengning av barnefingre, men ingen beskyttelse mot vann. I visse områder for eksempel i baderom, og utendørs er kravet til kapsling IP X4. Det er da vanlig å bruke utstyr med IP44. Dette gir både beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann.

Første siffer[rediger | rediger kilde]

Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander for eksempel støv, og utilsiktet kontakt med spenningsførende deler av kroppsdeler som for eksempel fingre.

Siffer Beskyttelse av utstyret mot faste partikler Beskyttelse av personer mot farlige deler med
0 —Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
1 Større enn 50 mm Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate
2 Større enn 12,5 mm

Finger, 12,5 mm diameter

3 Større enn 2,5 mm

Verktøy, 2,5 mm diameter

4 Større enn 1 mm

Tråd, 1 mm diameter

5 Støvbeskyttet

Beskytter mot støv som kan skade produkt/innmat.

6 Støvtett

Komplett beskyttelse mot støvgjennomtregning.

Andre siffer[rediger | rediger kilde]

Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrengning av vann.

Siffer Beskyttelse mot inntrengning av vann Detaljer
0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
1 Vertikale drypp

Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning

2 Vertikale drypp ved helning opp til 15°

Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen

3 Dusj/regn

Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning

4 Sprut fra alle kanter

Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning

5 Spyling fra alle kanter

Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning

6 Kraftig spyling fra alle kanter

Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning

7 Kortvarig neddykking i vann

Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)

8 Varig neddykking

Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret

Tilleggsbokstaver[rediger | rediger kilde]

Standarden åpner for at ekstra informasjon om utstyret kan gis ved tilleggsbokstaver. Første tilleggsbokstav angir kapslingens grad av beskyttelse mot at personer kommer i kontakt med skadelige deler innenfor kapslingen. Betydning gjengis i tabellen nedenfor.

Første tilleggsbokstav Beskyttelse mot berøring ved:
A Håndbaken
B Finger
C Verktøy
D Tråd

Andre tilleggsbokstav angir under hvilke betingelser prøvingen er utført med akseptabelt resultat. Betydning gjengis i tabellen nedenfor.

Andre tilleggsbokstav Betydning
H Høyspenningsutstyr
M Utstyret prøvet mot skadelig inntrengning av vann mens bevegelige deler av utstyret er i bevegelse (for eksempel en motor)
S Utstyret prøvet mot skadelig inntrengning av vann mens bevegelige deler av utstyret står stille (for eksempel rotor i en motor står stille)
W Egnet for bruk under spesielle værforhold

IP69K[rediger | rediger kilde]

Tysk standard DIN 40050-9 overgår IEC 60529 ved en betegnelse, IP69K , for utstyr som tåler høyt trykk, høye temperaturer og sterk vannstrøm.[1] Prøvestandarden for IP69K spesifiserer en dyse forsynt med vann med temperatur på 80 °C, et trykk på 8–10 MPa (80–100 bar) og en vannstrøm på 14–16 L/min. Dysen holdes 10-15 cm fra utstyret som skal prøves. Dysen holdes i 30 sekunder i hver av vinklene 0°, 30°, 60° og 90°. Utstyret står på et bord som roterer med 5 omdreininger per minutt

IP69K var opprinnelig utviklet for kjøretøy, særlig de som trenger regelmessig kraftig rengjøring, men brukes nå også på andre områder som matvareindustrien.

Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge er den oversatt av Norsk Elektroteknisk Komite som EN NEK 60529.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ DIN 40050-9: Straßenfahrzeuge; IP-Schutzarten; Schutz gegen Fremdkörper, Wasser und Berühren; Elektrische Ausrüstung [Road vehicles; degrees of protection (IP-code); protection against foreign objects, water and impact; electrical equipment]. May 1993. (an English translation of the German original is available from DIN)
  2. ^ NEK EN 60529:1991 www.standard.no Lest 27. august 2019