Hopp til innhold

IAST

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

The International Alphabet of Sanskrit Transliteration (IAST) er en populær norm for entydig translitterasjon av indiske skriftspråk.

IAST er det mest populære normen for gjengivelse av sanskrit og pali med latinske bokstaver. Det brukes ofte i trykte publikasjoner, og ettersom Unicode-fonter har blitt mer tilgjengelige, brukes det i økende grad også i elektroniske tekster.

IAST bygger på et translitterasjonssystem som ble etablert på den internasjonale orientalistkongressen i Athen i 1912. Systemet muliggjør en entydig translitterasjon fra devanagari og andre indiske skriftspråk, og representerer således ikke bare fonemene i sanskrit, men tillater også fonetisk transkripsjon (for eksempel er visarga, , en allofon av r og s i slutten av et ord).

Tegnene i IAST-systemet (både små og store bokstaver) er som følger, vist med tilsvarende devanagari-tegn og fonetiske verdier i IPA.

 [ə]
a  A
 [ɑː]
ā  Ā
 [i]
i  I
 [iː]
ī  Ī
 [u]
u  U
 [uː]
ū  Ū
 [ɹ̩]
ṛ  Ṛ
 [ɹ̩ː]
ṝ  Ṝ
 [l̩]
ḷ  Ḷ
 [l̩ː]
ḹ  Ḹ
vokaler


 [eː]
e  E
 [aːi]
ai  Ai
 [oː]
o  O
 [aːu]
au  Au
diftonger


अं [ⁿ]
ṃ  Ṃ
anusvara
अः [h]
ḥ  Ḥ
visarga


velarer palataler retroflekser dentaler labialer
 [k]
k  K
 [c]
c  C
 [ʈ]
ṭ  Ṭ
 [t̪]
t  T
 [p]
p  P
ustemte lukkelyder
 [kʰ]
kh  Kh
 [cʰ]
ch  Ch
 [ʈʰ]
ṭh  Ṭh
 [t̪ʰ]
th  Th
 [pʰ]
ph  Ph
aspirerte ustemte lukkelyder
 [g]
g  G
 [ɟ]
j  J
 [ɖ]
ḍ  Ḍ
 [d̪]
d  D
 [b]
b  B
stemte lukkelyder
 [gʰ]
gh  Gh
 [ɟʰ]
jh  Jh
 [ɖʰ]
ḍh  Ḍh
 [d̪ʰ]
dh  Dh
 [bʰ]
bh  Bh
aspirerte stemte lukkelyder
 [ŋ]
ṅ  Ṅ
 [ɲ]
ñ  Ñ
 [ɳ]
ṇ  Ṇ
 [n]
n  N
 [m]
m  M
nasal
   [j]
y  Y
 [r]
r  R
 [l]
l  L
 [v]
v  V
halvvokaler
   [ɕ]
ś  Ś
 [ʂ]
ṣ  Ṣ
 [s]
s  S
  sibilanter
 [ɦ]
h  H
        stemt frikativ
Autoritetsdata