Hopp til innhold

Hordnesskogen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hordnesskogen er en lavlandsskog i Fana og Ytrebygda bydel i Bergen kommune, som ligger omkranset av boligområder, gårder med kjøtt, melk og grønnsaksproduksjon, skoler, og BIR sitt forbrenningsanlegg. Gamle Stend hovedgård er nærmeste nabo, og en av grunneierne i skogsområdet. Stend Hovedgård var høvdingssete i vikingetiden, og huser nå blant annet Hordamuseet og Stend videregående skole.

Det er et nett med tømmerveier som benyttes ved tømmerhogst.

Hordnesskogens flora og fauna

[rediger | rediger kilde]

I deler av skogens randsone er det marker til blant annet gressproduksjon. Mot Fanafjorden møter skogen boligområder og sjøen. Selve skogen kan deles i to. Delen lengst inn består dels av gammel kystfuruskog [trenger referanse] og dels varmekjær blandingsskog med innslag av arter som eik og bøk og andre løvtrær. Einer er også et fremtredende element i skogen. Denne skogen har en del lavvekster i trærne.

Sentrale deler av skogen, særlig nær skogsveiene er beplantet med produktiv granskog, og skogbruk drives her av grunneierne som er gårdsbruk i nærheten. Denne skogen er artsfattig og svært tettvokst. Sist hogst i deler av det plantede gran-området var i 2015.[trenger referanse]

Rekreasjon og frivillighet

[rediger | rediger kilde]

I utkanten av skogen ligger IL Bjarg sin Stavollen Idrettspark med fotballbaner, treningshaller og løypenett i Hordnesskogen.

Idrettslaget Bjarg bygget i 2012 et utendørs treningsanlegg i skogen. Det består av forskjellige treningspaviljonger på en åpen plass i skogen kort vei fra parkeringsplassen. [trenger referanse]

Bebyggelse

[rediger | rediger kilde]

I skogen står det et gammelt sommerfjøs for melkekyr, kalt Skinfloren.[trenger referanse] Bygningen er restaurert og dette lokalet er mulig å leie til private tilstelninger. Huset ligger langs den seks km lange løypen.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata