Hjelp:Magiske ord

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Magiske ord er tekststrenger som MediaWiki forbinder med en verdi som skal returneres eller en funksjon, slik som tid, detaljer om nettstedet, eller sidenavn. Denne siden handler om standard magiske ord, for teknisk referanse, se mw:Manual:Magic words.

Det finnes tre generelle typer magiske ord:

Variabler og parserfunksjoner kan bruke subst:, akkurat som maler. Sideavhengige magiske ord vil returnere data om eller påvirke bare den gjeldende siden (standard), selv om ordet er lagt inn gjennom en transkludert mal eller inkludert systemmelding.

Atferdsbrytere[rediger | rediger kilde]

En atferdsbryter kontrollerer oppsettet eller atferden til siden, og kan ofte brukes til å angi ønskede utelatelser og inklusjoner i innholdet.

Ord Beskrivelse Versjoner
Innholdsfortegnelse
__NOTOC__ Skjuler innholdsfortegnelsen (TOC).
__FORCETOC__ Fremtvinger at innholdsfortegnelsen vises på sin normale posisjon (før første overskrift).
__TOC__ Plasserer en innholdsfortegnelse på ordets nåværende posisjon (overstyrer __NOTOC__). Hvis denne brukes flere ganger, vil innholdsfortegnelsen vises på første ords posisjon.
Redigering
__NOEDITSECTION__ Skjuler avsnittsredigeringslenkene ved siden av overskrifter. Dette er spesielt nyttig der en overskrift lages fra en mal: den normale wiki-avsnittsredigeringen ville i dette tilfellet redigere malkoden, som normalt ikke er intuitivt for brukeren. Hvis en mal inneholder flere overskrifter, kan det være nødvendig å legge til "__NOEDITSECTION__" etter hver overskrift.
__NEWSECTIONLINK__ Legger til en lenke ("+" som standard) ved siden av "Rediger"-fanen for å legge til en ny seksjon på en side som ikke er diskusjonsside (se m:Help:Section#Adding a section at the end). 1.7+
__NONEWSECTIONLINK__ Fjerner lenken ved siden av "Rediger"-fanen på sider i diskusjonsnavnerommene. 1.15+
Kategorier
__NOGALLERY__ Når denne brukes på en kategoriside, vil den erstatte miniatyrbilder i kategorivisningen med normale lenker. 1.7+
__HIDDENCAT__ Når denne brukes på en kategoriside, skjuler den kategorien fra listen over kategorier på kategoriens medlemssider (det er et valg i brukerinnstillingene for å vise dem). 1.13+
Språkkonvertering
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
Når denne brukes på wikier med språkvarianter, ikke utfør noen innholdsspråkkonvertering (tegn og fase) i artikkelvisningen, f.eks. bare vis Kinesisk (zh) i stedet for varianter som zh_cn, zh_tw, zh_sg, or zh_hk.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
Når denne brukes på wikier med språkvarianter, ikke utfør språkkonvertering på tittelen (alt annet innhold blir konvertert).
Annet
__START__ Ingen virkning.
__END__ Markerer uttrykkelig slutten av artikkelen, for å forhindre at MediaWiki fjerner blanktegn på slutten. Fjernet i mw:Special:Code/MediaWiki/19213. 1.1–1.8
__INDEX__ Forteller søkemotorer at de skal indeksere siden (overstyrer Manual:$wgArticleRobotPolicies, men ikke robots.txt). Den adlyder variabelen $wgExemptFromUserRobotsControl. 1.14+
__NOINDEX__ Forteller søkemotorer at de ikke skal indeksere siden (dvs. ikke liste den i søkemotorenes resultater). Den adlyder variabelen $wgExemptFromUserRobotsControl. 1.14+
__STATICREDIRECT__ Når denne brukes på omdirigeringssider, ikke tillat MediaWiki å oppdatere lenken automatisk når noen flytter en side og krysser av for "Update any redirects that point to the original title". 1.13+
__DISAMBIG__ Markerer en side som en pekerside og plasserer den i Special:DisambiguationPages, og plasserer inngående lenker i Special:DisambiguationPageLinks. Se mw:Extension:Disambiguator. krever Disambiguator utvidelse

Variabler[rediger | rediger kilde]

Variabler returnerer informasjon om den gjeldende siden, wikien eller datoen. Syntaksen deres ligner på maler. Variabler merket med "[expensive]" holdes rede på av programvaren, og antall ganger de kan brukes på en side er begrenset.

Hvis et malnavn er i konflikt med en variabel, vil variabelen bli brukt (så for å transkludere malen Mal:PAGENAME må du skrive {{Mal:PAGENAME}}). I noen tilfeller vil tilføyelse av parametere tvinge parseren til å kalle opp en mal; for eksempel vil {{CURRENTDAYNAME|x}} transkludere Mal:CURRENTDAYNAME, ikke variabelen.

Dato og tid[rediger | rediger kilde]

Følgende variabler returnerer den nåværende datoen og tiden i UTC.

På grunn av MediaWiki og nettlesercaching viser disse variablene ofte tidspunktet da siden ble cachet snarere enn den nåværende tiden.

De magiske ordene for dato og tid er formatert i wikiens innholdsspråk.

Variabel Output Beskrivelse Versjoner
År
{{CURRENTYEAR}} 2023 År
Måned
{{CURRENTMONTH}} 12 Måned (foranstilt null for ensifrede tall)
{{CURRENTMONTHNAME}} desember Måned (navn)
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} desember Månedens genitivsform
{{CURRENTMONTHABBREV}} des. Måned (forkortelse) 1.5+
Dag
{{CURRENTDAY}} 7 Dag i måneden (uten foranstilt null for ensifrede tall)
{{CURRENTDAY2}} 07 Dag i måneden (foranstilt null for ensifrede tall) 1.6+
{{CURRENTDOW}} 4 Dag i uken (uten foranstilt null), 0 (for søndag) til og med 6 (for lørdag)
{{CURRENTDAYNAME}} torsdag Dag i uken (navn)
Tid
{{CURRENTTIME}} 08:18 Tid (24-timers HH:mm format)
{{CURRENTHOUR}} 08 Time (24-timers tall med foranstilt null for ensifrede tall)
Annet
{{CURRENTWEEK}} 49 Uke (nummer)
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20231207081803 YYYYMMDDHHmmss tidsstempel 1.7+

Følgende variabler gjør det samme for de foregående, men de bruker nettstedets serverkonfigurasjon eller $wgLocaltimezone.

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

Teknisk metadata[rediger | rediger kilde]

Merk: Revisjonsvariabler returnerer data om den nyeste redigeringen av den gjeldende siden, selv om man ser på en gammel versjon av siden.

Variabel Output Beskrivelse Versjoner
Nettsted
{{SITENAME}} Wikipedia Wikiens nettstedsnavn ($wgSitename).
{{SERVER}} //no.wikipedia.org Domenets URL ($wgServer).
{{SERVERNAME}} no.wikipedia.org Subdomenenavn og domenenavn (ikke lenger avhengig av $wgServerName per versjon 1.17).
{{DIRMARK}}
{{DIRECTIONMARK}}

Returnerer Unicode directional mark som stemmer overens med retningen til wikiens standardspråk.(‎ på venstre-til-høyre-wikier, ‏ på høyre-til-venstre-wikier), nyttig i tekst med multidireksjonal tekst. Siden 1.19 avhenger den av mw:page content language. 1.7+
{{SCRIPTPATH}} /w Relativ scriptsti ($wgScriptPath).
{{STYLEPATH}} /w/skins Relativ stilsti ($wgStylePath). 1.16+
{{CURRENTVERSION}} 1.42.0-wmf.7 (6765518) Wikiens MediaWiki-versjon. 1.7+
{{CONTENTLANGUAGE}}
{{CONTENTLANG}}
nb
nb
Wikiens standard grensesnittspråk.($wgLanguageCode). 1.7+
Side
{{PAGEID}} 1142201 Returnerer page identifier. 1.20+
{{PAGESIZE:sidenavn}}
{{PAGESIZE:sidenavn|R}}
51 113
51113
[Expensive] Returnerer størrelsen i bytes for den angitte siden. Bruk "|R" for å få rå (uformaterte) tall. 1.13+
{{PROTECTIONLEVEL:handling}} Returnerer beskyttelsesnivået (f.eks. "autoconfirmed", "sysop") for en gitt handling (f.eks. "edit", "move") på den gjeldende siden eller en tom streng hvis siden ikke er beskyttet. 1.15+
Siste revisjon av gjeldende side
{{REVISIONID}} - Unik revisjons-ID. 1.5+
{{REVISIONDAY}} 24 Dagen redigeringen ble utført (uten foranstilt null for ensifrede tall). 1.8+
{{REVISIONDAY2}} 24 Dagen redigeringen ble utført (med foranstilt null for ensifrede tall). 1.8+
{{REVISIONMONTH}} 05 Måneden redigeringen ble utført (med foranstilt null for ensifrede tall per 1.17+, uten foranstilt null i tidligere versjoner). 1.8+
{{REVISIONMONTH1}} 5 Måneden redigeringen ble utført (uten foranstilt null for ensifrede tall). 1.17+
{{REVISIONYEAR}} 2023 Året redigeringen ble utført. 1.8+
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20230524125543 Tidsstempel for redigeringen. 1.8+
{{REVISIONUSER}}
{{URLENCODE:{{REVISIONUSER}}|WIKI}}
EdoAug
EdoAug
Brukernavnet til brukeren som utførte den nyligste redigeringen av siden, eller den gjeldende brukeren når man ser på forhåndsvisning. 1.15+
Påvirker sidens innhold
{{DISPLAYTITLE:tittel}} Formaterer den gjeldende siden titteloverskrift. Verdien må være ekvivalent med standardtittelen: bare endringer i store og små bokstaver og erstatting av mellomrom med understreker er tillatt (dette kan endres med mw:Manual:$wgRestrictDisplayTitle). Den kan deaktiveres eller aktivieres av $wgAllowDisplayTitle; som standard deaktivert før 1.10+, som standard aktivert deretter. 1.7+
{{DEFAULTSORT:sorteringsnøkkel}}
{{DEFAULTSORTKEY:sorteringsnøkkel}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:sorteringsnøkkel}}
{{DEFAULTSORT:sorteringsnøkkel|noerror}}
{{DEFAULTSORT:sorteringsnøkkel|noreplace}}
Brukes for å kategorisere sider, den setter en standard kategorisorteringsnøkkel. Hvis d for eksempel skriver {{DEFAULTSORT:Smith, John}} på slutten av John Smith, så vil siden som standard bli sortert under "S" i kategorier. Den kan ta et andre argument som er "noerror" eller "noreplace" for å undertrykke feilmeldinger når to eller flere defaultsortnøkler brukes på en side eller for få å denne defaultsort til å gjøre ingenting hvis en defaultsort allerede var spesifisert tidligere på siden. 1.10+
1.19+ (for noerror and noreplace)

Statistikk[rediger | rediger kilde]

Disse variablene returnerer tall som vanligvis inneholder separatorer (kommaer eller mellomrom, avhengig av det lokale språket), men kan returnere rå tall med ":R" flagget (for eksempel, {{NUMBEROFPAGES}} → 1 787 117 og {{NUMBEROFPAGES:R}} → 1787117). Bruk "|R" for magiske ord som trenger en parameter slik som PAGESINCATEGORY (for eksempel {{PAGESINCATEGORY:Hjelp}} og {{PAGESINCATEGORY:Hjelp|R}}, eller {{PAGESINCATEGORY:Hjelp|subcats}} og {{PAGESINCATEGORY:Hjelp|subcats|R}}). Gjelder også for {{PAGESIZE:sidenavn}}.

De magiske tallordene er formatert i wikiens innholdsspråk. Siden 1.19 avhenger det av mw:page content language.

Variabel Output Beskrivelse Versjoner
{{NUMBEROFPAGES}} 1 787 117 Antall wikisider. 1.7+
{{NUMBEROFARTICLES}} 619 441 Antall sider i innholdsnavnerom.
{{NUMBEROFFILES}} 4 Antall opplastede filer. 1.5+
{{NUMBEROFEDITS}} 24 054 997 Antall wikiredigeringer. 1.10+
{{NUMBEROFVIEWS}} Mal:NUMBEROFVIEWS Antall sidevisninger. Vanligvis unyttig på en wiki med caching. 1.14+
{{NUMBEROFUSERS}} 597 215 Antall registrerte brukere. 1.7+
{{NUMBEROFADMINS}} 40 Antall brukere i "sysop" gruppen. 1.7+
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 1 223 Antall aktive brukere, basert på kriteriene brukt i Special:Statistics. 1.15+
{{PAGESINCATEGORY:kategorinavn}}
{{PAGESINCAT:kategorinavn}}
0
0
[Expensive] Antall sider (heriblant eventuelle underkategorier og filer) i den gitte kategorien. 1.13+
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|all}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|files}}
0
0
0
0
[Expensive] Respektive, antallet
 • samtlige sider
 • ordinære sider (bortsett fra underkategorier og filer)
 • underkategorier eller
 • filer

i den gitte kategorien.

1.20+
{{NUMBERINGROUP:groupname}}
{{NUMINGROUP:groupname}}
5
5
({{NUMBERINGROUP:bureaucrat}} used here)
Antallet brukere i en spesifikk gruppe. 1.14+
{{PAGESINNS:index}}
{{PAGESINNAMESPACE:index}}
Ikke aktivert Antallet sider i det gitte navnerommet (erstatt indeks med den relevante navneromsindeksen). For eksempel, {{PAGESINNAMESPACE:14}} vil gi antall kategorisider som output. {{PAGESINNS:0}} avviker fra {{NUMBEROFARTICLES}} ved at førstnevnte innbefatter omdirigeringer og pekersider. Deaktivert som standard, aktiver den med $wgAllowSlowParserFunctions. 1.7+

Sidenavn[rediger | rediger kilde]

Variabel Output Beskrivelse Versjoner
{{FULLPAGENAME}} Hjelp:Magiske ord Navnerom og full sidetittel (heriblant alle undersidenivåer). 1.6+
{{PAGENAME}} Magiske ord Full sidetittel (heriblant alle undersidenivåer) uten navnerommet.
{{BASEPAGENAME}} Magiske ord Sidetittel for siden i det umiddelbare overordnede undersidenivået ("Tittel/foo" på "Hjelp:Tittel/foo/bar").

For mer kompleks splitting bruk {{#titleparts:}} fra ParserFunctions utvidelsen.

1.7+
{{SUBPAGENAME}} Magiske ord Undersidens tittel ("bar" på "Hjelp:Tittel/foo/bar"). 1.6+
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Hjelp:Magiske ord
Hjelp:Magiske ord
Fullt sidenavn på tilknyttet emneside. 1.7+
{{TALKPAGENAME}} Hjelpdiskusjon:Magiske ord Fullt sidenavn på tilknytttet diskusjonsside. 1.7+

De magiske ordene {{BASEPAGENAME}} og {{SUBPAGENAME}} virker bare i navnerom som har undersider aktivert. Se mw:Manual:$wgNamespacesWithSubpages for informasjon om å aktivere undersider.

Per 1.15+ kan alle disse ta en parameter, som tillater spesifisering av siden de skal utføres på, istedenfor bare gjeldende side:

 • {{PAGENAME:Mal:Forside}}Forside
Advarsel Sidetitler som inneholder spesielle tegn, slik som apostrofer ' eller stjerner *, kan skape uventede resultater når de håndteres med disse magiske ordene, for eksempel {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. Se bugs 14779, 16474 og 35628. En enkel måte å fikse dette på er å legge sidenavnet inni en #titleparts (parserfunksjon).

For eksempel, hvis sidenavnet er "L'Aquila", vil følgende kode gi strengen "Numerisk tegnkoding":

{{#switch:{{PAGENAME}}
| L'Aquila = Ingen oversettelse
| L = Ikke OK
| L'Aquila = Entitetsescaping
| L'Aquila = Numerisk tegnkoding
}}

URL-kodede sidenavn[rediger | rediger kilde]

Følgende er ekvivalenter kodet for bruk i MediaWiki URL-er (det vil si mellomrom er erstattet med understreker og noen tegn er HTML-escapet med numerisk tegnkoding):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}

Legg merke til at {{PAGENAME}}, {{PAGENAMEE}} og {{urlencode:}} har forskjellige implementeringer. Se mw:Manual:PAGENAMEE encoding for detaljer.

Navnerom[rediger | rediger kilde]

Variabel Output Beskrivelse Versjoner
{{NAMESPACE}} Hjelp Navnet på sidens navnerom
{{NAMESPACENUMBER}} 12 ID til sidens navnerom 1.20+
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Hjelp
Hjelp
Navnet på tilknyttet innholdsnavnerom 1.7+
{{TALKSPACE}} Hjelpdiskusjon Navnet på tilknyttet diskusjonsnavnerom 1.7+

Følgende er ekvivalenter kodet for bruk i MediaWiki URL-er (mellomrom erstattet med understreker og noen tegn prosentkodede):

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

Per 1.15+ kan disse ta et fullt sidenavn som parameter og vil returnere det ønskede navnerommet tilknyttet den siden, i stedet for den gjeldende siden:

 • {{NAMESPACE:Mal:Foo}}Mal
 • {{SUBJECTSPACE:Mal:Foo}}Mal
 • {{TALKSPACE:Mal:Foo}}Maldiskusjon

Parameteren må ikke være navnet på et navnerom:

 • {{SUBJECTSPACE:Hjelpdiskusjon}}  (Tom)

Parserfunksjoner[rediger | rediger kilde]

Parserfunksjoner ligner på variabler, men tar en eller flere parametere (teknisk sett regnes et magisk ord som en parserfunksjon hvis det tar en parameter), og navnet begynner noen ganger med tegnet # for å skille dem fra maler.

Denne siden beskriver bare parserfunksjoner integrert i MediaWiki programvare. Andre parserfunksjoner kan legges til av MediaWiki utvidelser slik som ParserFunctions utvidelse. For disse se mw:Help:Extension:ParserFunctions.

URL data[rediger | rediger kilde]

Parserfunksjon Input → Output Beskrivelse Versjoner
{{localurl:sidenavn}}
{{localurl:sidenavn|spørringsstreng}}
{{localurl:MediaWiki}} → /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}} → /w/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
Den relative stien til tittelen.
{{fullurl:sidenavn}}
{{fullurl:sidenavn|spørringsstreng}}
{{fullurl:interwiki:remote page name|spørringsstreng}}
{{fullurl:Kategori:Wikipedia}} → //no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Wikipedia

{{fullurl:Kategori:Wikipedia|action=edit}} → //no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Wikipedia&action=edit

En protokoll-relativ sti til tittelen. Denne vil også løse interwikiprefikser. Merk: Vanlige protokoll-relative lenker (uten hakeparenteser) blir ikke automagisk lenket. 1.5+
{{canonicalurl:sidenavn}}
{{canonicalurl:sidenavn|spørringsstreng}}
{{canonicalurl:interwiki:remote page name|spørringsstreng}}
{{canonicalurl:Kategori:Wikipedia}}https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Wikipedia

{{canonicalurl:Kategori:Wikipedia|action=edit}}https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Wikipedia&action=edit

Den absolutte stien til tittelen, ved bruk av den kanoniske URL. Denne vil også løse interwikiprefikser. 1.18+
{{filepath:filnavn}}
{{filepath:filnavn|nowiki}}
{{filepath:filnavn|thumbnailstørrelse}}
{{filepath:Wiki.png}} → //upload.wikimedia.org/wikipedia/no/b/bc/Wiki.png

{{filepath:Wiki.png|nowiki}} → //upload.wikimedia.org/wikipedia/no/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Example.svg|300}} → //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

En protokoll-relativ sti til full størrelse eller thumbnail (1.18+) av en mediefil. 1.12+
1.18+
{{urlencode:streng}} (eller {{urlencode:streng|QUERY}})
{{urlencode:string|WIKI}}
{{urlencode:string|PATH}}
{{urlencode:x y z á é}} (eller {{urlencode:x y z á é|QUERY}}) → x+y+z+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x y z á é|WIKI}} → x_y_z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x y z á é|PATH}} → x%20y%20z%20%C3%A1%20%C3%A9

Merk at standarden ble endret fra |WIKI til |QUERY i 1.17; denne kan ødelegge maler som baserer seg på denne funksjonen.

Input kodet for bruk i URL-er. Merk at det ikke finnes noen funksjon for urldecode slik som i den foreldede mw:Extension:StringFunctions. 1.7+ (eller 1.17+)
1.17+
1.17+
{{anchorencode:streng}} {{anchorencode:x y z á é}} → x_y_z_á_é Input kodet for bruk i URL-seksjonsankere (eller symbolet "#" i en URL). 1.8+

Navnerom[rediger | rediger kilde]

{{ns:}} returnerer det gjeldende lokaliserte navnet for navneromet med den indeksen, kanonisk navn eller lokalt alias. Derfor returnerer {{ns:6}}, {{ns:Fil}}, og {{ns:Bilde}} (et gammelt navn for navnerommet Fil) alle "Fil". På en wiki hvor innholdsspråket er fransk er {{ns:Fichier}} også gyldig, men {{ns:Datei}} (lokaliseringen av "Fil" på tysk) er ikke det.

{{nse:}} er ekvivalenten kodet for MediaWiki URL-er. Den gjør det samme, men erstatter mellomrom med understreker og kan derfor brukes i eksterne lenker.

Innholdsnavnerom Diskusjonsnavnerom
Bruk Output Bruk Output
{{ns:-2}} eller {{ns:Media}} Medium
{{ns:-1}} eller {{ns:Spesial}} Spesial
{{ns:0}} eller {{ns:}} {{ns:1}} eller {{ns:Diskusjon}} Diskusjon
{{ns:2}} eller {{ns:Bruker}} Bruker {{ns:3}} eller {{ns:Brukerdiskusjon}} Brukerdiskusjon
{{ns:4}} eller {{ns:Wikipedia}} Wikipedia
{{ns:Project}}varierer mellom wikier
{{ns:5}} eller {{ns:Wikipedia-diskusjon}} Wikipedia-diskusjon
{{ns:6}} eller {{ns:Fil}} eller {{ns:Bilde}} Fil {{ns:7}} eller {{ns:Fildiskusjon}} eller {{ns:Bildediskusjon}} Fildiskusjon
{{ns:8}} eller {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} eller {{ns:MediaWiki-diskusjon}} MediaWiki-diskusjon
{{ns:10}} eller {{ns:Mal}} Mal {{ns:11}} eller {{ns:Maldiskusjon}} Maldiskusjon
{{ns:12}} eller {{ns:Hjelp}} Hjelp {{ns:13}} eller {{ns:Hjelpdiskusjon}} Hjelpdiskusjon
{{ns:14}} eller {{ns:Kategori}} Kategori {{ns:15}} eller {{ns:Kategoridiskusjon}} Kategoridiskusjon

Man må ikke forveksle lokaliserte navnerom med custom namespaces.

Formatering[rediger | rediger kilde]

Bruk Input → Output Beskrivelse Versjon
{{formatnum:uformatert tall}}

{{formatnum:formatnum-formatert tall|R}}
{{formatnum:uformatert tall|NOSEP}}

 • Enkelt:
  • {{formatnum:987654321.654321}}
   → 987 654 321,654321
  • {{formatnum:987,654,321.654321|R}}
   → 987.654.321.654321
 • Avansert:
  • {{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
   → 987654321.654321 (på et hvilket som helst locale)
  • {{formatnum:00001}}
   → 00 001
  • Eksempler med Hindi locale:
   • {{formatnum:987654321.654321}}
    → 98,76,54,321.654321
   • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
    → 987654321.654321
   • {{formatnum:98,76,54,321.654321 |NOSEP|R}}
    → 98,76,54,321.654321

Ikke støttet:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (f.eks. med italiensk locale)


Eksempler på feil input (upålitelig output), med eller uten |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (den minst ødelagte)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}

Tar et uformatert tall (arabisk, ingen gruppeseparatorer og . som desimalseparator) og gir output i det lokaliserte sifferskriptet og formatert med desimal og desimalgruppeseparatorer, i henhold til wikiens standard locale.

Parameteren |R kan brukes til å reversere atferden, for bruk i matematiske situasjoner: den er pålitelig og skal brukes til å deformatere tall som man vet er formatert eksakt ettersom formatnum formaterer dem med wikiens locale.
Advarsel: Innledende nuller blir ikke fjernet, du kan bruke {{#expr:00001}} i stedet hvis du har mw:Extension:ParserFunctions installert.
Advarsel: Hvis input-tall ikke er i det eksakte nødvendige formatet, ikke forvent noen pålitelig output, spesielt ikke på ikke-engelske wikier.
Advarsel: Parameteren NOSEP ("no separators") betyr at ingen gruppeseparatorer/desimalseparatorer er endret; formatnum vil bare transformere selve sifferne i språk som ikke bruker Hindu-arabisk tallsystem. NOSEP kan også forhindre ikkestandard siffergrupperinger du ikke forventer.


Hvis du virkelig trenger å formatere (i henhold til wikiens locale) et tall i et ukjent inputformat, kan du prøve å bruke formatnum to ganger (men ikke hvis det kan ha en desimalgruppe, ellers vil separatoren bli oppspist eller tallet ikke bli formatert).

1.7+
1.13+

{{#dateformat:dato}} {{#formatdate:dato}} {{#dateformat:dato|format}} {{#formatdate:dato|format}}

{{#dateformat:25 deC 2009|ymd}}
→ 25 deC 2009 (ditt valg), 2009 DeC 25 (standard)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
→ dec 25,2009 (ditt valg), 25 Dec 2009 (standard)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
desember 25, 2009 (ditt valg), December 25, 2009 (standard)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
→ 2009 dec 25 (ditt valg), 2009-12-25 (standard)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
→ 25 decEmber (ditt valg), DecEmber 25 (standard)

Merk: I eksemplene refererer "ditt valg" til dine datoinnstillinger (Spesial:Innstillinger) bare på den gjeldende MediaWiki wikien.

Formaterer en ulenket dato basert på brukerens "datoformat" innstilling, og legger til metadata som tagger den som en formatert dato. For utloggede brukere og de som ikke har satt et datoformat i sine innstillinger, kan datoer gis en standard: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (alle er case sensitive). Hvis bare måneden og dagen er gitt, er bare mdy og dmy gyldige. Hvis den gitte datoen ikke gjenkjennes som en gyldig dato (nærmere bestemt hvis den inneholder metadata slik som fra en nestet bruk av disse eller lignende maler), forblir den uendret, og ingen metadata blir generert i tillegg.
Advarsel:Selv om ISO 8601 standard krever at datoer er i den gregorianske kalender, vil ISO parameteren i denne funksjonen fremdeles formatere datoer som faller utenfor det vanlige gregorianske området (f.eks. datoer før 1583). Det magiske ordet kan heller ikke konvertere negative år skikkelig (brukt med ISO 8601) og år f.Kr. (brukt i vanlig språk).
1.15+
{{lc:streng}} {{lc:DATASENTER}} → datasenter Input med små bokstaver. 1.5+
{{lcfirst:string}} {{lcfirst:DATAsenter}} → dATAsenter Input med den første bokstaven som liten. 1.5+
{{uc:streng}} {{uc:teksttransformering}} → TEKSTTRANSFORMERING Input med store bokstaver. 1.5+
{{ucfirst:string}} {{ucfirst:tekstTRANSFORMERING}} → TekstTRANSFORMERING Input med den første bokstaven som stor. 1.5+
{{padleft:xyz|strenglengde}}
{{padleft:xyz|strenglengde|tegn}}
{{padleft:xyz|strenglengde|streng}}
{{padleft:xyz|5}} → 00xyz
{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz {{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz {{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (første tegn i strengen)
Setter inn en streng med fylltegn (tegnet valgt i tredje parameter; standard "0") av en spesifisert lengde (andre parameter) ved siden av et valgt basistegn eller variabel (første parameter). De endelige sifferne eller tegnene i basisen erstatter den endelige tegnene i fyllet; det vil si {{padleft:44|3|0}} gir 044. Fyllstrengen kan bli avkortet hvis lengden av den ikke deler antall nødvendige tegn jevnt.

Bare det første tegnet i tredje parameter brukes i versjoner opp til 1.12, men i versjon 1.15 blir alle tegn brukt.

Bug (fikset i r45734): multibyte tegn blir tolket som to tegn, som kan gjøre bredden skjev. Disse kan heller ikke brukes til fylltegn.

1.8+
{{padright:xyz|strenglengde}}
{{padright:xyz|strlen|tegn}}
{{padright:xyz|strlen|streng}}
{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__ {{padright:xyz|5|abc}} → xyzab {{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Identisk med padleft, men legger til fylltegn på høyre side. 1.8+

Se også: mw:Extension:StringFunctions.

Lokalisering[rediger | rediger kilde]

Her er de magiske ordene som brukes som hovedlokaliseringsverktøy. Andre magiske ord vil ofte avhenge av wikiens locale og konfigurasjon eller av det valgte språket: se spesielt #Dato og tid, #Formatering, #Diverse. Flere magiske ord legges til av Translate utvidelse.

Bruken av disse magiske ordene kan være meget kompleks, og dokumentasjonen er for tiden (2013) ufullstendig; der er noe mer info på PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Bruk Input → Output Beskrivelse Versjon
{{plural:2|is|are}} {{plural:0|is|are}} → are
{{plural:1*1|is|are}} → is
{{plural:21 mod 10|is|are}} → are
{{plural:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{plural:1|is|are}} → is
{{plural:2|is|are}} → are
(For polsk)
{{plural:2|milion|miliony|milionów}} → miliony
{{plural:5|milion|miliony|milionów}} → milionów
Gir entallsform (andre parameter) som output hvis den første parameteren er et uttrykk lik en; gir ellers flertallsformen (tredje parameter) som output. Funksjonaliteten er språk-avhengig. Flertallstransformeringer brukes for språk som russisk basert på "count mod 10". Du skal ikke forvente at denne håndterer brøker (som 44,5) - se bug 28128.
{{grammar:N|noun}} Gir den korrekt bøyde formen av det gitte ordet som output. Bøyningen beskrives av bøyningskoden etter kolonet (språk-avhengig). Grammatikktransformeringer brukes for bøyde språk slik som polsk. Se også mw:Manual:$wgGrammarForms. 1.7+
{{gender:brukernavn
|returtekst hvis brukeren er mannlig
|returtekst hvis brukeren er kvinnelig
|returtekst hvis brukeren ikke har definert kjønn}}
(Avhenger av den navngitte brukerens kjønn) En bryter for kjønn satt i Spesial:Innstillinger.

Merk: Hvis tredje parameter er utelatt og brukeren ikke har definert kjønn, så returneres tekst hvis brukeren er mannlig.

1.15+
{{int:meldingsnavn}} {{int:edit}}Rediger
(Avhenger av brukerspråket; prøv: fr • ja)
Internasjonaliserer (oversetter) den gitte interface (MediaWiki navnerom) meldingen til brukerspråket. For msgnw og andre transklusjons-magiske ord, se m:Help:Magic words#Template modifiers. Merk at denne kan skade/forvirre cache-konsistens i MediaWiki 1.17 og tidligere, se bug 14404.
{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Rediger avsnitt: MediaWiki Du kan også bruke parametere med oversettelser.
Parametere angis i meldinger med: $1, $2, $3 osv.
For eksempel, her er meldingen for editsectionhint: Edit section: $1
I dette eksemplet, erstatter MediaWiki $1.

Diverse[rediger | rediger kilde]

Flere funksjoner[rediger | rediger kilde]

Det kan finnes nye funksjoner som kommer fra utvidelser, og ikke er omtalt her. På Spesial:Versjon finnes en liste over installerte utvidelser.

Dette kan for tiden (2013) blant annet omfatte følgende: babel, categorytree, coordinates, expr, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, invoke, lc, lcfirst, lst, lstx, noexternallanglinks, numberingroup, padleft, padright, property, rel2abs, special, speciale, switch, tag, time, timel, uc, ucfirst og urlencode.