Henok

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Henok (hebraisk: חֲנוֹךְḤănôḵ) er navnet på fire personer i Bibelen:

  1. Henok, Noahs oldefar (gresk: ἙνώχHenṓkh; i eldre oversettelser Enok). Henok var far til Metusjalah, som i Septuaginta kalles Μαθουσαλα (Mathousala), og som hadde en sønn ved navn Lamek.
  2. Henok (i eldre oversettelser Hanok), sønn av Kain, som ble født etter at Kain hadde dratt i landflyktighet med sin hustru. Det sies at Kain bygde en by og kalte den Henok etter sin sønn. Henok var far til Irad og oldefar til Metusjael, som i likhet med Metusjalah kalles Μαθουσαλα (Mathousala) i Septuaginta, og som i likhet med Metusjalah hadde en sønn ved navn Lamek.
  3. Henok (i eldre oversettelser Hanok), sønn av Ruben og sønnesønn av Jakob og Lea. Han nevnes som den første av Rubens sønner.
  4. Henok (i eldre oversettelser Hanok), sønn av Midjan og sønnesønn av Abraham og Ketura.