Lamek

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Lamek er navnet på to personer i Bibelen, som levde før vannflommen.

1. Lamek, en etterkommer av Kain. Det fortelles om slekten i 1. Mosebok 4:18: «Og Hanok fikk sønnen Irad, og Irad ble far til Mehujael, og Mehujael ble far til Metusjael, og Metusjael ble far til Lamek.»

Han er den første i Bibelen som sies å ha hatt mer enn én kone. Hans koner het Ada og Silla. Med Ada fikk han sønnene Jabal og Jubal og med Silla fikk han sønnen Tubalkain og datteren Na'ama. De tre sønnene gjorde seg bemerket for forskjellige håndverk. Lamek selv sies å ha drept en ung mann. Han sa at Kain skulle hevnes syv ganger, men han selv skulle hevnes syttisyv ganger. (1. Mosebok 4:19-24)

2. Lamek, en etterkommer av Set. Han var sønn av Metusalem og far til Noah. Det sies at han uttalte en profeti da Noah ble født og sa at han skulle trøste menneskene fordi Gud hadde forbannet jorden. Dette regnes som en forutsigelse av vannflommen. (1. Mosebok 5:29)