Hopp til innhold

Glutation

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Glutations struktur

Glutation (GSH) er et tripeptid, også kalt (gamma-)glutamyl-cysteinyl-glycin (se Gamma-Glutamylsyklusen for syntesevei) som finnes i alle kroppens celler og har som hovedfunksjon å beskytte mot frie radikaler. Dette gjør den ved å redusere hydrogen- og lipidperoksider.

Et eksempel er reduksjonen av hydrogenperoksid (H2O2) til vann, med glutation peroksidase som katalysator:

H2O2 + 2 GSH → 2 H2O + GSSG

Glutation kan så tilbakedannes med glutation reduktase som katalysator:

GSSG + 2 NADPH + 2 H+ → 2 GSH + 2 NAD+

Dermed er glutation tilbakedannet, og H2O2 redusert til vann vha. NADPH. NADPH genereres av pentosefosfatshunten.