Hopp til innhold

Gjenkjøpsavtale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En gjenkjøpsavtale (også kalt repoavtale) er i finans en avtale, som regel kortsiktig, hvor det ved salg av et verdipapir avtales et tidspunkt for tilbakekjøp til en avtalt (normalt høyere) pris. Tilbakekjøpskursen er den prosentvise forskjellen på beløpene ved salg og tilbakekjøp. Slike avtaler kan dermed anses som et midlertidig bytte av verdipapirer mot likvide midler, og har klare likhetstrekk med et vanlig lån. Tidligere brukte Norges Bank gjenkjøpsavtaler for norske statsobligasjoner som en del av likviditetsstyringen, før disse ble erstattet av såkalte F-lån.

Autoritetsdata