Germaniawerft

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Krupp Germaniawerft i 1921

Friedrich Krupp Germaniawerft i Kiel var et av de største verftene for bygging av militære skip og ubåter for den tyske keiserlige flåte og Kriegsmarine. Verftet ble grunnlagt i 1867 som Norddeutsche Schiffbaugesellschaft i Gaarden ved Kiel. Etter en konkurs 1879 ble driften videreført som Germaniawerft som i 1896 ble tatt over av Kruppkonsernet.

Verftet fikk en oppgang i forbindelse med den militære opprustning som skjedde forut for første verdenskrig. Det tyske hangarskipet «Graf Zeppelin»s søsterskip, «Flugzeugträger B» ble påbegynt ved Krupp Germaniawerft i Kiel på høsten 1938, men byggingen ble avbrutt 19. september 1939. Under andre verdenskrig ble det bygget 131 ubåter ved verftet. I 1944 var antallet ansatte oppe i 10 000, hvorav 11 % var tvangsarbeidere. Germaniawerft var ved krigens slutt delvis ødelagt og var et av de første verftene som ble demontert av seiersmaktene. Germaniawerft ble aldri gjenoppbygget etter krigen.

Siden slutten av 1960-tallet har Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) benyttet Germaniawerfts tidligere område til bygging av ubåter.