Gematri

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gematri (fra hebr. גימטריה, gimatr-ja) er en hermeneutisk teknikk hvor man tilskriver bokstaver sifferverdier og bruker verdiene til å tolke teksten ved hjelp av tallsymbolikk. Grunnlaget for dette er at i noen skriftspråk hadde man ikke egne tall, men ga bokstavene sifferverdier og brukte dem som tall, jfr. romernes tallsystem.[1] Andre eksempler er gresk, hebraisk og futharken. Gematri er vanlig innen jødisk og islamsk mystikk og til tider innen noen kristne kretser.

Eksempelvis kan man tolke et navn ved hjelp av summen av bokstavenes sifferverdier og ut fra det si noe om personens egenskaper. Et av de mest kjente eksemplene finner vi i Bibelen:

Det sørger for at alle - små og store, rike og fattige, frie menn og treller - får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.

Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

Johannes' åpenbaring kapittel 13, vers 16-18

Ved å finne et tallsystem og et regelsett som passer kan nesten hvilket som helst navn få den egenskapen man ønsker. Noen eksempler:

  • En av pavens titler skulle angivelig ha vært "VICARIVS FILII DEI" (Guds sønns stedfortreder - tittelen finnes ikke i eldre kilder og synes å ha oppstått i antikatolsk hensikt) og om man summerer de romerske sifrene i den tittelen blir det
    V+I+C+I+V+I+L+I+I+D+I = 5+1+100+1+5+50+1+1+500+1 = 666.
  • Hebraisk for Keiser Nero er "ksr nwrn" og skal også gi 666.
  • Dersom vi setter A=101, B=102 osv. får vi at summen av HITLER = 666.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Haraldsø, Brynjar (1925-2004) (1999). Fagord i teologi og kristendomskunnskap. Oslo: Lunde. s. 80. ISBN 8252032486.