GNU Lesser General Public License

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
GNU logo

GNU Lesser General Public License (tidligere GNU Library General Public License) er en programvarelisens publisert av Free Software Foundation. Den er tenkt som et kompromiss mellom den sterkt copyleft-pregede GNU General Public License og enkle tillatende lisenser som BSD- og MIT-lisensene. GNU er en rekursiv forkortelse for «GNU's Not Unix», «GNU er ikke Unix». GNU Lesser General Public License ble skrevet av Richard Stallman i 1991 med juridisk bistand fra Eben Moglen. Den ble oppdatert i 1999.

Hovedforskjellen mellom GPL og LGPL er at programmer som bruker sistnevnte kan linkes med et program som ikke er frigitt under (L)GPL, så lenge brukeren har lov til å modifisere dette programmet for personlig bruk

LGPL setter copyleft-restriksjoner på programmet selv, men ikke på annen programvare som det linkes med. There are, however, certain other restrictions on this software. Essentially, it must be possible for the software to be linked with a newer version of the LGPL-covered program. The most commonly used method for doing so is to use "a suitable shared library mechanism for linking". Alternatively, a statically linked library is allowed if either source code or linkable object files are provided.

LGPL er i utgangspunktet beregnet for programvarebiblioteker, men har også blitt brukt i enkeltstående applikasjoner som OpenOffice.org.

Et poeng med LGPL er at all programvare lisensiert under LGPL kan omlisensieres til GPL (seksjon 3). Dette er nyttig dersom man vil lage en versjon av koden som ikke skal kunne brukes av ufrie programmer. It is also necessary to ensure that the LGPL is "GPL-compatible", so that GPL-covered programs can use LGPL-covered libraries.

Lisensen bruker terminologi hovedsakelig ment for applikasjoner skrevet i C eller lignende programmeringsspråk. Franz Inc. har gitt ut et forord som klargjør forholdet mellom terminologien brukt i lisensen og programmeringsspråket Lisp. LGPL med dette forordet inkludert kalles av og til LLGPL. [1]

Uoffisiell norsk oversettelse[rediger | rediger kilde]

The Free Software Foundation gir tillatelse til å publisere uoffisielle oversettelser av lisenstekstene for GPL, LGPL og GFDL så fremt man merker disse klart og tydelig som uoffisielle oversettelser, slik som menes gjort her:

Dette er en uoffisiell oversettelse av the GNU Lesser General Public License til norsk. Den var ikke publisert av the Free Software Foundation og setter ikke lovlige distribusjonsbetingelser for programvare som benytter GNU LGPL – kun den originale engelske teksten til GNU LGPL gjør det. Vi håper imidlertid at denne oversettelsen vil hjelpe norskspråklige til å forstå GNU LGPL-lisensen bedre.

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Norwegian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL—only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Norwegian speakers understand the GNU LGPL better.

Versjon 3, 29. juni 2007[rediger | rediger kilde]

Originalteksten som denne teksten er oversatt fra finnes her.

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Hvem som helst har tillatelse til å kopiere og distribuere uendrede
kopier av dette dokumentet, men å endre det er ikke tillatt.
Denne versjonen av GNU Lesser General Public License omslutter betingelsene og forutsetningene i versjon 3 av GNU General Public License, supplert av følgende ekstra tillatelser:

0. Tilleggsdefinisjoner[rediger | rediger kilde]

Som brukt her, "denne lisensen" refererer til versjon 3 av GNU Lesser General Public License, og "GNU GPL" refererer til versjon 3 av GNU General Public License.
"Biblioteket" refererer til et dekket verk styrt av denne lisensen, foruten en applikasjon eller et kombinert verk som definert nedenfor.
En "applikasjon" er et verk som gjør bruk av et samhandlingselement som biblioteket forsyner, men som ellers ikke er basert på biblioteket. Å definere en underklasse av en klasse som defineres av biblioteket er regnet som en måte å bruke et samhandlingselement forsynt av biblioteket.
Et "kombinert verk" er et verk produsert ved å kombinere eller lenke en applikasjon med biblioteket. Den gitte versjonen av biblioteket som det kombinerte verket var laget med er også kalt den "lenkede versjonen".
Den "minimale korresponderende kilde" for et kombinert verk betyr den korresponderende kilden for det kombinerte verket, ekskludert all kildekode for de deler av det kombinerte verket som, isolert sett, er basert på applikasjonen, og ikke på den lenkede versjonen.
Den "korresponderende applikasjonskode" for et kombinert verk betyr objektkoden og/eller kildekoden for programmet, inkludert alle data og nytteprogrammer som trengs for å reprodusere det kombinerte verket fra applikasjonen, men unntatt systembibliotekene til det kombinerte verket.

1. Unntakelse fra avsnitt 3 i GNU GPL[rediger | rediger kilde]

Du kan gjengi et dekket verk under avsnitt 3 og 4 av denne lisensen uten å bindes av avsnitt 3 i GNU GPL.

2. Gjengi modifiserte versjoner[rediger | rediger kilde]

Hvis du modifiserer en kopi av biblioteket og et hjelpemiddel i endringene dine refererer til en funksjon eller data som forsynes av applikasjonen som benytter hjelpemiddelet (annet enn som et argument når hjelpemiddelet trer i kraft), kan du gjengi en kopi av den endrede versjonen:
a) under denne lisensen, gitt at du gjør en godtroelig innsats for å sørge for at om det skulle skje at applikasjonen ikke forsyner funksjonen eller dataene at hjelpemiddelet fortsatt fungerer og utfører uansett hvilken del av sin hensikt som fortsatt er meningsfull, eller
b) under GNU GPL, med ingen av de ekstra tillatelsene i denne lisensen som gjelder den gitte kopien.

3. Objektkode som omslutter materiale fra bibliotekets hodefiler[rediger | rediger kilde]

Objektkodeformen til en applikasjon kan omslutte materiale fra en hodefil som er en del av biblioteket. Du kan gjengi en slik objektkode under betingelser du selv setter, gitt at, hvis det omsluttede materiale ikke er begrenset til numeriske parametere, datastrukturutkast og tilhørigheter, eller korte makroer, funksjoner og maler (ti eller færre linjer i lengde), hvis du gjør begge av det følgende:
a) Gi en klar og synlig bemerkning med hver eneste kopi av objektkoden at biblioteket benyttes i den og at biblioteket og dets bruk er dekket av denne lisensen.
b) Legg ved en kopi av GNU GPL og denne lisensteksten til objektkoden.

4. Kombinerte verk[rediger | rediger kilde]

Du kan gjengi et kombinert verk under de valgfrie betingelser som, satt sammen, effektivt ikke hindrer endringen av de deler av biblioteket som er i det kombinerte verket og revers engineering for feilsøking og -oppretting av slike endringer, hvis du også gjør hver av følgende:
a) Gi en klar og synlig bemerkning med hver eneste kopi av det kombinerte verket at biblioteket benyttes og at biblioteket og det bruk er dekket av denne lisensen.
b) Legg ved en kopi av GNU GPL og denne lisensen til det kombinerte verket.
c) For et kombinert verk som viser kopirettighetsbemerkninger under kjøring, skal bibliotekets kopirettighetsbemerkning inkluderes sammen med disse bemerkningene, sammen med en referanse som peker brukeren til kopiene av GNU GPL og dette lisensdokumentet.
d) Gjør en av følgende:
0) Gjengi den minimale korresponderende kilden under betingelsene i denne lisensen og den korresponderende applikasjonskoden i en form som er egnet for, og under betingelser som tillater, brukeren å rekombinere eller relenke applikasjonen med en modifisert versjon av den lenkede versjonen for å produsere et modifisert kombinert verk, på en måte som samsvarer med seksjon 6 i GNU GPL for å gjengi korresponderende kilde.
1) Bruk en egnet delt-bibliotek-mekanisme for å lenke med biblioteket. En egnet mekanisme er en som (a) bruker en kjøretidskopi av biblioteket som allerede er tilstede på brukerens datasystem, og (b) vil fungere skikkelig med en modifisert versjon av biblioteket som er samhandlingskompatibelt med den lenkede versjonen.
e) Tilby installasjonsinformasjon, men kun hvis du ellers måtte tilby slik informasjon under avsnitt 6 av GNU GPL, og bare i den grad at slik informasjon er nødvendig for å installere og kjøre en modifisert versjon av det kombinerte verk produsert ved å rekombinere eller relenke applikasjonen med en modifisert versjon av den lenkede versjonen. (Hvis du bruker valg 4d0, må installasjonsinformasjonen følge med den minimale korresponderende kilden og den korresponderende applikasjons koden. Hvis du bruker valg 4d1, må du tilby installasjonsinformasjonen på en måte som angis i avsnitt 6 av GNU GPL for å gjengi korresponderende kilde.)

5. Kombinerte bibliotek[rediger | rediger kilde]

Du kan plassere bibliotekshjelpemidler som er verk basert på biblioteket side ved side i ett enkelt bibliotek sammen med andre bibliotekshjelpemidler som ikke er applikasjoner og ikke er dekket av denne lisensen, og gjengir et slikt kombinert bibliotek under valgfrie betingelser, hvis du gjør begge av følgende:
a) Legg ved en kopi av det samme verket basert på biblioteket, ukombinert med noen andre bibliotekshjelpemidler, sammen med det kombinerte biblioteket gjengitt under betingelsene i denne lisensen.
b) Gi en klar og synlig bemerkning med det kombinerte biblioteket at deler av det er et verk basert på biblioteket, og forklar hvor den medfølgende ukombinerte formen av det samme verket kan finnes.

6. Reviderte versjoner av GNU Lesser General Public License[rediger | rediger kilde]

The Free Software Foundation kan utgi reviderte og/eller nye versjoner av GNU Lesser General Public License fra tid til annen. Slike nye versjoner vil være av lignende ånd som den nåværende versjonen, men kan variere i detaljer for å adressere nye problemer eller bekymringer.
Hver versjon er gitt et skillende versjonsnummer. Hvis biblioteket som du mottok har spesifisert at en gitt nummerert versjon av GNU Lesser General Public License "eller en hver senere versjon" gjelder for det, kan du velge om du vil følge betingelsene og forutsetningene enten til den publiserte versjonen eller en hvilken som helst senere versjon utgitt av Free Software Foundation. Hvis biblioteket, som du mottok det, ikke spesifiserer et versjonsnummer av GNU Lesser General Public License, kan du velge en hvilken som helst versjon av GNU Lesser General Public License som noensinne er publisert av Free Software Foundation.
Hvis biblioteket som du mottok det spesifiserer at en mellompart kan velge om framtidige versjoner av GNU Lesser General Public License skal gjelde, er den mellompartens offentlige akseptbekreftelse for en gitt versjon en permanent autorisasjon til at du kan benytte den versjonen for biblioteket.

Versjon 2.1[rediger | rediger kilde]

Originalteksten som denne teksten er oversatt fra finnes her.

Versjon 2.1, februar 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Hvem som helst har tillatelse til å kopiere og distribuere uendrede
kopier av dette dokumentet, men å endre det er ikke tillatt.
[Dette er den første versjonen av "Lesser" GPL lisensen. Men den
er også en etterfølger til GNU "Library" Public License, versjon 2,
derav versjonsnummeret 2.1.]

Forord[rediger | rediger kilde]

De fleste programvarelisenser er skreddersydd for å fjerne din frihet til å dele og forandre programvaren. Til kontrast er GNU General Public lisensene ment å garantere din frihet til å dele og forandre fri programvare—for å sørge for at programvaren er fri for alle dens brukere.

Denne lisensen, Lesser General Public lisensen, gjelder noen spesielt designede programvarepakker—typisk biblioteker—av the Free Software Foundation og andre forfattere som bestemmer seg for å bruke den. Du kan også bruke den, man vi foreslår at du tenker nøye gjennom om å bruke denne eller den ordinære General Public lisensen er den beste strategien i et hvert tilfelle, basert på forklaringene under.

Når vi snakker om fri programvare refererer vi til friheten til å benytte ikke pris. Våre General Public licenses er skreddersydd for å sørge for at du har friheten til å distribuere kopier av fri programvare (og ta betalt for denne tjenesten hvis du ønsker), at du har tilgang til kildekoden hvis du ønsker, at du kan forandre programvaren og benytte deler av den i nye frie programmer og at du er informert om at du kan gjøre dette.

For å beskytte dine rettigheter må vi legge inn noen restriksjoner som forbyr distributører å nekte deg disse rettighetene eller å be deg om å oppgi disse rettighetene. Disse restriksjonene medfører at du har et visst ansvar hvis du distribuerer kopier av biblioteket eller hvis du endrer det.

For eksempel, hvis du distribuerer kopier av biblioteket, enten gratis eller mot betaling, må du gi mottakerne alle de rettighetene vi gav deg. Du må sørge for at de også mottar eller kan motta kildekoden. Hvis du lenker annen kode til biblioteket, må du sørge for å tilby komplette objektfiler til mottakerne, slik at de også kan lenke dem til biblioteket etter at de har gjort endringer til biblioteket og rekompilere det. Og du må vise dem disse betingelsene slik at de er kjent med sine rettigheter.

Vi beskytter dine rettigheter med en to-stegs metode: (1) vi sørger for kopieringsrettighetene til biblioteket, og (2) vi gir deg denne lisensen som gir deg lovgyldige rettigheter til å kopiere, distribuere og/eller endre biblioteket.

For å beskytte hver distributør ønsker vi å gjøre det helt klart at det det frie biblioteket har ingen garanti. Hvis biblioteket blir endret av noen andre og sendt videre, skal mottakerne vite at de ikke sitter med originalversjonen, slik at den opprinnelige forfatterens navn og rykte ikke blir påvirket av problemer som kan bli introdusert av andre.

Til slutt, programvare patenter utgjør en konstant trussel mot eksistensen til et hvert fritt program. Vi ønsker å sørge for at en bedrift ikke effektivt kan hindre brukerne av et fritt program ved å skaffe seg en begrensende lisens fra en patentholder. Derfor insisterer vi på at en hver anskaffet patent for én versjon av biblioteket må være fullstendig konsistent med betingelsene for bruksfriheten beskrevet i denne lisensen.

Mesteparten av GNUs programvare, inkludert noen bibliotek, er dekket av den opprinnelige GNU General Public License. Denne lisensen, the Lesser General Public License, gjelder gitte biblioteker og er veldig forskjellig fra den opprinnelige General Public lisensen. Vi bruker denne lisensen for bestemte bibliotek for å tillate at disse bibliotekene lenkes inn i ufrie programmer.

Når et program er lenket med et bibliotek, enten statisk eller ved å bruke et delt bibliotek, er kombinasjonen av de to ifølge loven et kombinert verk, et derivat av det opprinnelige biblioteket. Den vanlige General Public lisensen tillater derfor bare slik linking kun hvis hele kombinasjonen følger General Public License sine frihetskriterium. The Lesser General Public License tillater mer avslappede kriterier for å lenke annen kode med biblioteket.

Vi kaller denne lisensen the "Lesser" General Public License fordi den gjør mindre (Less = engelsk for mindre) for å beskytte brukerens frihet enn den vanlige General Public License. Den gir også andre fri programvare utviklere en mindre fordel overfor konkurrerende ufrie programmer. Disse ulempene are grunnen for at vi bruker den vanlige General Public License for mange bibliotek. Den Mindre lisensen gir fordeler under bestemte spesielle omstendigheter.

For eksempel, i noen sjeldne tilfeller kan det være et spesielt behov for å oppmuntre den bredeste mulige anvendelsen av et bibliotek, slik at det blir en de-facto standard. For å oppnå dette, må ufrie programmer få tillatelse til å bruke biblioteket. Et hyppigere scenario er at et fritt bibliotek gjør den samme jobben som et mye brukte ufrie biblioteker. I dette tilfellet gjør det lite nytte å begrense bruken av biblioteket kun til fri programvare. Da bruker vi the Lesser General Public License.

I andre tilfeller kan en tillatelse til å bruke et bestemt bibliotek i ufrie programmer la et større antall folk bruke et større fundament av fri programvare. For eksempel, tillatelse til å bruke GNUs C bibliotek i ufrie programmer setter mange flere mennesker i stand til å bruke hele GNUs operativsystem, så vel som varianten GNU/Linux.

Selv om the Lesser General Public License er mindre beskyttende overfor brukernes frihet, forsikrer den at brukeren av et program som er lenket med biblioteket har friheten og de økonomiske midler til å kjøre programmet som bruker en endret versjon av biblioteket.

De presise betingelsene og forutsetningene for å kopiere, distribuere eller modifisere følger. Legg særlig merke til forskjellen mellom et "verk basert på biblioteket" og et "verk som bruker biblioteket". Den førstnevnte inneholder kode derivert fra biblioteket, og den sistnevnte må kombineres med biblioteket for å kunne kjøre.

Betingelser og forutsetninger for kopiering, distribuering eller modifisering[rediger | rediger kilde]

0. Denne lisensavtalen gjelder et hvert programvarebibliotek eller annen programvare som inneholder en notis fra rettighetsholderen eller en autorisert part som sier at det kan distribueres under betingelsene i denne Lesser General Public License (også kalt "denne lisensen"). Hver lisenstaker blir adressert som "deg".

Med et "bibliotek" menes en samling av programvarefunksjoner og/eller data forberedt slik at de med fordel kan lenkes til applikasjonsprogrammer (som brukeren noen av disse funksjonene og dataene) til å skape kjørbare filer.

"Biblioteket" refererer nedenfor til ethvert slikt programvarebibliotek eller verk som har blitt distribuert under disse betingelsene. Et "verk basert på biblioteket" betyr enten biblioteket eller et hvert derivert verk etter kopirettighetslovgivning: som menes, et verk som inneholder biblioteket eller deler av det, enten uendret eller med modifikasjoner og/eller oversatt rett fram til et annet språk. (Heretter er oversatt tatt med uten begrensninger i begrepet "modifikasjon".)

Med "kildekode" for et verk menes den foretrukne formen av verket for å gjøre endringer i det. Med komplett kildekode for et bibliotek menes all kildekoden for alle underlagte deler, pluss en hver assosiert samhandlings-definisjonsfil (engelsk: interface definition files), pluss skriptene benyttet for å kontrollere kompileringen og installasjonen av biblioteket.

Aktiviteter annet enn kopiering, distribusjon og modifisering er ikke dekket av denne lisensen; det er utenfor dens rekkevidde. Handlingen å kjøre et program som benytter lisensen er ikke begrenset, og utdata fra et slikt program dekkes kun hvis dets innhold innebærer et verk basert på biblioteket (uavhengig av om biblioteket ble benyttet i et verktøy for å skrive ut-datene). Hvorvidt det er sant avhenger av hva biblioteket og hva programmet som benytter biblioteket gjør.

1. Du kan kopiere uendrede kopier av bibliotekets komplette kildekode som du mottok den, i ethvert medium, dersom du klart, tydelig og sømmelig skriver på hver kopi en passende kopirettighetsnotis og garantifraskrivelse; og beholder alle notiser som viser til denne lisensen og til fraværet av en hver garanti intakt; og distribuerer en kopi av denne lisensen sammen med biblioteket.

Du kan ta betalt for den fysiske handlingen å flytte en kopi, og du kan om du ønsker tilby garantibeskyttelse mot betaling.

2. Du kan modifisere dine kopier av biblioteket eller en hvilken som helst del av det og derav forme et verk basert på biblioteket, og kopiere og distribuere slike endringer av verket under betingelsene i seksjon 1 over, gitt at du også oppfyller følgende betingelser:

a) Det endrede verket må selv være et programvarebibliotek.
b) Du må sørge for at det medfølger de modifiserte filene synlige notiser om at du forandret filene og datoen for en hver endring.
c) Du må sørge for at hele verket lisensieres vederlagsfritt til alle tredjeparter under betingelsene i denne lisensen.
d) Hvis et hjelpemiddel i det modifiserte biblioteket refererer en funksjon eller en datatabell som skal tilbys av et applikasjonsprogram som benytter hjelpemiddelet, annet enn som et argument når hjelpemiddelet trer i kraft, må du gjøre en godtroelig innsats for å sørge for at; dersom det skulle skje at en applikasjon ikke forsyner en slik funksjon eller tabell; at hjelpemiddelet fortsatt fungerer; og utfører hvilken del av sin hensikt som fortsatt er meningsfull.
(For eksempel: En funksjon i et bibliotek for å beregne kvadratrøtter har en hensikt som er fullstendig veldefinert uavhengig av applikasjonen. Derfor krever underavsnitt 2d at en hvilken som helst applikasjonsforsynt funksjon eller tabell som brukes av denne funksjonen må være valgfri: hvis applikasjonen ikke forsyner den, kvadratrotfunksjonen må fortsatt beregne kvadratrøtter).
Disse kravene gjelder det endrede verket som en helhet. Hvis identifiserbare deler av dette verket ikke er derivert fra biblioteket, og skjønnsmessig kan bli regnet som uavhengig og separate selvstendige verker, så gjelder ikke denne lisensen og dens betingelser de delene når du distribuerer dem som separate verk. Men når du distribuerer de samme delene som deler av en helhet som er et verk basert på biblioteket; må denne distribusjonen av helheten være i tråd med betingelsene for denne lisensen; hvis tillatelse for andre lisenser utvides til helheten; og derfor til enhver del uavhengig av hvem som skrev den.
Derfor er det ikke intensjonen til dette avsnittet å kreve rettigheter eller bestride dine rettigheter til verk som du selv har skrevet i sin fullhet, intensjonen er å utøve rettigheten til å kontrollere distribusjonen av deriverte eller kollektive verk basert på biblioteket.
I tillegg vil ikke en ren sammenslåing av et annet verk som ikke baseres på biblioteket med biblioteket (eller et verk basert på biblioteket) i et lager eller et distribusjonsmedium bringe det andre verket under betingelsene til denne lisensen.

3. Du kan velge å benytte betingelsene for den vanlige GNU General Public License istedenfor denne lisensen på en gitt kopi av biblioteket. For å gjøre dette, må du endre alle notiser som refererer til denne lisensen, slik at de refererer til den vanlige GNU General Public License, versjon 2, istedenfor denne lisensen. (Hvis en nyere versjon enn versjon 2 av den vanlige GNU General Public License har dukket opp, kan du spesifisere at den versjonen gjelder isteden hvis du ønsker.) Ikke gjør noen andre endringer i disse notisene.

Med en gang denne endringer er gjort i en gitt kopi, er det irreversibelt for den kopien, slik at den vanlige GNU General Public License gjelder for alle underlagte kopier og deriverte verk gjort av den kopien.

Denne valgfriheten er nyttig når du ønsker å kopiere deler av bibliotekets kode inn i et program som ikke er et bibliotek.

4. Du kan kopiere og distribuere biblioteket (eller en del eller et derivat av det, under avsnitt 2) i objektkode eller kjørbar form under betingelsene i avsnitt 1 og 2 over gitt at du legger ved den komplette korresponderende maskin-lesbare kildekoden, som må distribueres under betingelsene i avsnitt 1 og 2 over i et medium som vanligvis brukes for programvareutveksling.

Hvis distribusjonen av objektkode er gjort ved å gi tilgang til å kopiere fra et gitt sted; tilfredsstiller det å gi en tilsvarende tilgang til å kopiere kildekoden fra det samme stedet betingelsen for å distribuerer kildekoden; selv om tredjeparter ikke tvinges til å kopiere kildekoden sammen med objektkoden.

5. Et program som ikke inneholder noe derivat av noen del av biblioteket, men er skreddersydd for å virke med biblioteket ved å kompileres eller lenkes med det, er kalt et "verk som benytter biblioteket". Et slikt verk er isolert sett ikke et derivert verk av biblioteket, og kan derfor falle utenfor betingelsene til denne lisensen.

Å lenke et "verk som benytter biblioteket" med biblioteket lager imidlertid en kjørbar fil som er et derivat av biblioteket (fordi det inneholder deler av biblioteket), og ikke et "verk som benytter biblioteket". Den kjørbare filen er derfor dekket av denne lisensen. Seksjon 6 fastsetter betingelser for distribusjon av slike kjørbare filer.

Når et "verk som benytter biblioteket" bruker materiale fra en overskriftsfil som er en del av biblioteket, kan objektkoden for verket være et derivert verk av biblioteket selv om kildekoden ikke er det. Når dette er sant er spesielt signifikant hvis verket kan linkes utenom biblioteket, eller hvis verket selv er et bibliotek. Grensen for når dette holder eller ikke er ikke presist definert etter loven.

Hvis en slik objektfil benytter kun numeriske parametre, datastrukturutkast og -tilgangsgivere; og korte makroer og korte funksjoner (ti linjer eller kortere), så er ikke bruken av en slik objektfil betingelsesbelagt; uavhengig av om det lovlig sett er et derivert verk. (Kjørbare filer som inneholder denne objektkoden pluss deler av biblioteket faller allikevel under avsnitt 6.)

Ellers, hvis verket er et derivat av biblioteket, kan du distribuere objektkoden for verket under betingelsene i avsnitt 6. En hver kjørbar fil som inneholder det verket faller også under avsnitt 6, selv om de lenkes direkte med selve biblioteket eller ikke.

6. Som et unntak til avsnittene over, kan du også kombinere eller lenke et "verk som benytter biblioteket" med biblioteket for å produsere et verk som inneholder deler av biblioteket, og distribuere det verket under betingelser du selv velger, gitt at betingelsene tillater modifisering av verket for kundens egen bruk og revers engineering for å feilsøke og rette opp slike endringer.

Du må gi en godt synlig notis med hver kopi av verket at biblioteket er benyttet i det og at biblioteket og dets bruk er dekket av denne lisensen. Du må formidle en kopi av denne lisensen. Hvis verket under kjøring viser kopirettighetsnotiser, må du inkludere kopirettighetsnotisene for biblioteket sammen med de andre, så vel som å referere brukeren til en kopi av denne lisensen. Samtidig må du gjøre en av følgende:

a) Legge ved den komplette korresponderende maskinlesbare kildekoden for biblioteket inkludert en hver endring som ble gjort i verket (som må distribueres under avsnitt 1 og 2 over); og, hvis verket er en kjørbar fil lenket med biblioteket; med det komplette maskinlesbare "verket som benytter biblioteket"; som objektkode og/eller kildekode; slik at brukeren kan endre biblioteket og lenke på nytt for å produsere en modifisert kjørbar fil som inneholder det modifiserte biblioteket. (Det er forstått at brukeren som endrer innholdet i definisjonsfilene i biblioteket ikke nødvendigvis vil være i stand til å rekompilere applikasjonen slik at den benytter de modifiserte definisjonene).
b) Bruk en egnet delt-bibliotek-mekanisme for å lenke med biblioteket. En egnet mekanisme er en som (1) bruker en kjøretids kopi av biblioteket allerede til stede på brukerens datasystem, istedenfor å kopiere bibliotekfunksjoner inn i den kjørbare filen, og (2) vil fungere riktig med en endret utgave av biblioteket, hvis brukeren installerer en, så lenge at endringen er samhandlingskompatibel med den utgaven som verket var laget med.
c) Legge ved verket et skriftlig tilbud, gyldig for minst tre år, om å gi den samme bruker de samme materialene spesifisert i underavsnitt 6a, over, mot en betaling ikke mer enn kostnaden ved å utføre denne distribusjonen.
d) Hvis distribusjonen av verket er gjort ved å tilby tilgang til å kopiere fra et bestemt sted, tilby tilsvarende tilgang til å kopiere de ovenfor nevnte materialer fra samme sted.
e) Undersøk og bekreft at brukeren allerede har mottatt en kopi av disse materialene eller at du allerede har sent denne brukeren en kopi.

For en kjørbar fil må den påkrevde formen av "verket som benytter biblioteket" inkludere alle data og nytteprogrammer som trengs for å reprodusere den kjørbare filen fra det. Som en spesiell unntakelse trenger imidlertid ikke materialene som skal distribueres å inkludere noe som helst som normalt distribueres (enten i kilde eller binærform) med de store komponentene (kompilator, kjerne, og så videre) av operativsystemet som den kjørbare filen kjører på; med mindre den komponenten i seg selv følger med den kjørbare filen.

Det kan hende at denne betingelsen motsier lisensrestriksjonene til andre proprietære biblioteker som normalt ikke følger med operativsystemet. En slik motsigelse betyr at du ikke kan benytte slike og dette biblioteket sammen i en kjørbar fil som du distribuerer.

7. Du kan plassere bibliotekshjelpemidler som er et verk basert på biblioteket side ved side i ett enkelt bibliotek sammen med andre bibliotekhjelpemidler som ikke dekkes av denne lisensen, og en slik kombinasjon, gitt at den separate distribusjonen av verket basert på biblioteket og de andre bibliotekhjelpemidlene er ellers tillatt, og gitt at du gjør følgende to ting:

a) Legg ved verket en kopi av det samme verket basert på biblioteket, ukombinert med en hvilken som helst annet bibliotekshjelpemiddel. Dette må distribueres under betingelsene i avsnittene over.
b) Gi en klart synlig bemerkning med det kombinerte biblioteket om det faktum at deler av det er et verk basert på biblioteket; og forklare hvor den medfølgende ukombinerte formen av det samme verket kan finnes.

8. Du kan ikke kopiere, modifisere, underlisensiere, lenke med, eller distribuere biblioteket på annen måte enn beskrevet i denne lisensen. Et hvert forsøk på å annerledes kopiere, modifisere, underlisensiere, lenke med, eller distribuere biblioteketet er ugyldig, og dine rettigheter under denne lisensen vil automatisk opphøre. Rettighetene til parter som har mottatt kopier, eller rettigheter, fra deg under denne lisensen vil allikevel ikke opphøre så lenge slike parter fortsatt forholder seg i fullstendig samtykke..

9. Du er ikke påkrevd å akseptere denne lisensen, siden du ikke har signert den. Allikevel er det ingenting annet som gir deg tillatelse til å modifisere eller distribuere biblioteket eller dets deriverte verk. Slike handlinger er forbudt etter loven hvis du ikke aksepterer denne lisensen. Derfor indikerer du ved å modifisere eller distribuere biblioteket (eller et hvert verk basert på biblioteket) at du aksepterer denne lisensen til å gjøre slikt; og alle dens betingelser og forutsetninger for kopiering, distribuering eller modifisering av biblioteket eller verk som er basert på det.

10. Hver gang du redistribuerer biblioteket (eller et hvert verk basert på biblioteket); får mottakeren automatisk en lisens fra den opprinnelige lisens utstederen til å kopiere, distribuere, lenke med eller modifisere biblioteket etter disse betingelsene og forutsetningene. Du kan ikke ilegge noen ytterligere restriksjoner på mottakerens utøvelse av rettighetene som gis av denne lisensen. Du er ikke ansvarlig for å sørge for at tredjeparter samtykker med denne lisensen.

11. Hvis, som en konsekvens av en rettsdom eller -anklagelse om patentovertredelse eller en hver annen grunn (ikke begrenset til patentsaker), du påtvinges betingelser (enten av rettsordre, -kontrakt eller ellers) som motsier betingelsene i denne lisensen unndrar de deg ikke fra betingelsene i denne lisensen. Hvis du ikke kan distribuere og samtidig tilfredsstille dine plikter under denne lisensen og alle andre relevante plikter, kan du ikke distribuere biblioteket i det hele tatt. For eksempel, hvis en patent ville hindre vederlagsfri redistribusjon av biblioteket av alle de som mottar kopier direkte eller indirekte av deg, så er den eneste måten du kunne tilfredsstille både patentet og denne lisensen å unngå helt og holdent fra å distribuere biblioteket.

Hvis en del av dette avsnittet blir holdt ugyldig eller ugjennomførbart under en hvilken som helst omstendighet; er likevekten i avsnittet ment å gjelde; og seksjonen som en helhet er ment å gjelde i andre omstendigheter.

Det er ikke hensikten til dette avsnittet å oppfordre deg til å bryte patenter eller andre rettighetskrav eller å bestride gyldigheten av noe slikt krav. Dette avsnittets eneste hensikt er å beskytte integriteten til distribusjonssystemet for fri programvare som utføres gjennom offentlig lisensieringspraksis. Mange mennesker har gitt generøse bidrag til en bredt spekter av programvare som distribueres i dette systemet, avhengig av og i samsvar med anvendelsen av det systemet; det er opp til forfatteren/donoren å avgjøre om hen er villig til å distribuere programvare gjennom noe annet system og en lisenstaker kan ikke framtvinge det valget.

Dette avsnittet er ment å gjøre helt klart hva som er antatt å være en konsekvens av resten av denne lisensen.

12. Hvis distribusjonen og/eller bruken av bibliotket er restriksjonsbelagt i bestemte land enten av patenter eller av kopirettighetslovgivning, kan den opprinnelige kopirettighetsholderen som setter biblioteket under denne lisensen legge til en eksplisitt geografisk distribusjonsbegrensning som ekskluderer disse landene, slik at distribusjon er tillatt kun i eller mellom land som derfor ikke ekskluderes. I et slikt tilfelle omslutter denne lisensen begrensningen som om den var skrevet inn i stammen av denne lisensen.

13. The Free Software Foundation kan publisere reviderte og/eller nye versjoner av "the Lesser General Public License" fra tid til annen. Slike nye versjoner vil være av liknende ånd som den nåværende versjonen, men kan varierer i detaljer for å adressere nye problemer eller bekymringer.

Hver versjon er gitt et skillende versjonsnummer. Hvis biblioteket spesifiserer et versjonsnummer av denne lisensen som gjelder for biblioteket og "en hvilken som helst senere versjon", har du valget mellom å følge betingelsene til enten den versjonen eller til en hvilken som helst senere versjon publisert av the Free Software Foundation. Hvis biblioteket ikke spesifiserer et lisensversjonsnummer, kan du velge en hvilken som helst versjon som noensinne er publisert av the Free Software Foundation.

14. Hvis du ønsker å benytte deler av biblioteket i andre frie programmer hvis distribusjonsbetingelser ikke er kompatible med disse, skriv til forfatteren for å be om tillatelse. For programvare som Free Software Foundation har kopirettighetene til, skriv til Free Software Foundation; vi gjør av og til unntak for dette. Vår avgjørelse vil styres av de to målene om å bevare den frie statusen til alle derivater av vår frie programvare og å promotere deling og gjenbruk av programvare generelt.

INGEN GARANTI

15. ETTERSOM BIBLIOTEKET ER LISENSIERT VEDERLAGSFRITT FØLGER DET INGEN GARANTI FOR BIBLIOTEKET, I DEN GRAD DET ER TILLATT AV ANVENDELIG LOV. DERSOM IKKE ANNET ER UTTRYKT SKRIFTLIG FORSYNER KOPIRETTIGHETERSHOLDERNE OG/ELLER ANDRE PARTER BIBLIOTEKET "SOM DET ER" UTEN NOEN GARANTI AV NOE SLAG, ENTEN UTRYKT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISITTE GARANTIER FOR OMSETTELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU TAR SELV DEN HELE OG FULLE RISIKO VED KVALITETEN OG YTELSEN TIL BIBLIOTEKET. SKULLE BIBLIOTEKET VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, MÅ DU SELV PÅTA DEG KOSTNADEN VED ALL NØDVENDIGE TJENESTER, REPARASJONER ELLER OPPRETTING.

16. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET MED MINDRE PÅKREVD AV ANVENDELIG LOVGIVNING ELLER SKRIFTLIG AVTALT VIL NOEN KOPIRETTIGHETSHOLDER ELLER NOEN ANNEN PART SOM KAN MODIFISERE ELLER REDISTRIBUERE BIBLIOTEKET SOM TILLATT OVER LASTES FOR DINE SKADER, INKLUDERT HVILKE SOM HELST GENERELLE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER SOM KAN OPPSTÅ UT AV BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE BIBLIOTEKET (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA ELLER DATA SOM FREMSTILLES UNØYAKTIG ELLER TAP LIDD AV DEG ELLER TREDJEPARTER ELLER EN FEIL VED BIBLIOTEKETS SAMHANDLIG MED ANNEN PROGRAMVARE), SELV HVIS EN SLIK INNEHAVER ELLER ANNEN PART HAR BLITT FORTALT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

SLUTT PÅ BETINGELSER OG FORUTSETNINGER

Hvordan legge disse betingelsene til dine nye bibliotek[rediger | rediger kilde]

Hvis du utvikler et nytt bibliotek, og du vil at det skal være av den største mulige nytten for offentligheten, anbefaler vi at du gjør det til fri programvare som alle og enhver kan redistribuere og endre. Du kan gjøre det ved å tillate redistribusjon under disse vilkårene (eller alternativt, under vilkårene til den vanlige General Public License).

For å anvende disse betingelsene, legg til følgende notiser til biblioteket. Det er tryggest å legge dem til starten av hver kildefil for å mest effektivt formidle garantiekskluderingen; og hver fil burde ha minst kopirettighetslinjen og en henvisning til hvor den fulle notisen kan finnes. (Notisen er ikke oversatt fordi kun den engelske versjonen av teksten er rettskraftig. Derfor burde også notisen være på engelsk):

<one line to give the library's name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Legg også til informasjon om hvordan du kan kontaktes via elektronisk og papir post.

Du burde også få din arbeidsgiver (hvis du jobber som en programmerer) eller din skole, hvis noen, til å signere en kopirettighetsfraskrivelse for biblioteket, hvis nødvendig. Har er et eksempel (endre navnene):

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]