GEDCOM

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

GEDCOM (GEnealogical Data COMmunications, altså «genealogisk datakommunikasjon») er en protokoll (filformat eller en måte å strukturere informasjon på) som er utviklet av Family History Department (FHD) hos Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige (mormonerne) i Salt Lake City i USA.

Tanken bak Gedcom var å lage et verktøy for å utveksle informasjon mellom slektsgranskere, uavhengig av hvilke slektsdataprogram som ble benyttet. Protokollen er i dag en de facto standard for utveksling av data mellom de fleste slektsdataprogrammer som finnes. Filer lagret på Gedcomformatet er rene tekstfiler som også kan leses av vanlige tekstbehandlingsprogrammer, og det aktuelle tegnsettet som benyttes er en del av filas innhold. Dette forenkler også transport på tvers av maskinvare- og operativsystemplatformer.

Gedcomstandarden er utviklet over mange år, men synes nå å ha stoppet opp. Det finnes flere ulike versjoner av protokollen, men fram til versjon 6.0 synes disse (stort sett) å være bakoverkompatible. Ikke alle opplysninger som lagres av et slektsdataprogram blir eksportert til Gedcomfiler. Opplysninger som ikke omfattes av den aktuelle standarden kan ikke påregnes å være med ved transport til et annet program.

Gedcomstandarden finnes i flere ulike versjoner, men det er det bare noen av disse som er offisielle. Versjon 4.0 og 5.5 (sistnevnte fra januar 1996) er offisielle, mens versjoner mellom 5.0 og 5.4, samt versjon 5.5.1 (fra oktober 1999) er alle «kladdeutgaver». Det er også skrevet spesifikasjoner til Gedcom 6.0, men denne spesifikasjonen baserer seg på bruk av XML. Også denne er kun i en «kladdeutgaver» og den er heller ikke bakoverkompatibel med andre versjoner. Dataprogrammer som bare kan lagre Gedcomfiler i en av «kladdeversjonene» kan forårsake problemer når eksporterte opplysninger skal importeres i andre programmer. Det samme vil også være tilfelle hvis man importerer filer fra en nyere versjon enn den slektsdataprogrammet var skrevet for.

Selv om versjon 5.5 tar vare på mye av den informasjonen som er lagret i et slektsdataprogram, må brukerne allikevel regne med å legge inn en del opplysninger manuelt når Gedcom brukes for å flytte data.

Ut over de rene kodene som er spesifisert i 5.5, kan produsentene lage egne koder som alle skal starte med _ (underscore). Disse kan være forskjellige fra produsent til produsent og kan vanskeliggjøre ren import og eksport av data.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]