Hopp til innhold

Forklaringsmodell

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En forklaringsmodell er en brukbar beskrivelse av og forklaring på, hvorfor og hvordan en ting fungerer eller hvorfor et fenomen er som det er.

Forklaringsmodeller påberoper seg ikke å være noen fullstendig, eller nødvendigvis helt korrekt, beskrivelse av alle detaljer fra den absolutte virkeligheten om tingen/fenomenet. Men beskrivelsen/forklaringen i forklaringsmodellen skal likevel passe godt nok, med et stort nok utvalg av de kunnskaper, observasjoner og teoretiske omstendigheter man kjenner til rundt tingen/fenomenet, til at forklaringsmodellen blir nyttig.

Altså skal beskrivelsen/forklaringen være god nok til å være nyttig når man skal ta valg og avgjørelser, eller når man skal prøve å forstå, forklare, eller på annen måte forholde seg til virkeligheten i verden rundt seg.

Ved å være klar over og huske på forskjellen mellom absolutt virkelighet og forklaringsmodeller, så vil man kunne unngå å feilaktig forkaste ny og viktig kunnskap, når den nye kunnskapen strider mot kunnskap man har fra før.

Når man skal forholde seg til vitenskapelig informasjon er det fordelaktig å alltid huske på at denne informasjonen faktisk aldri er noen fullstendig og nøyaktig beskrivelse av den absolutte virkeligheten, men bare består av og bygger på forklaringsmodeller. Dette fordi man da er klar over at, så lenge informasjonen er fremskaffet etter solid vitenskapelig metode, da vil de gjennomførte observasjonene, som er beskrevet i gamle forskningsrapporter, fortsatt være gyldige og kanskje verdifulle, selv når de avsluttende konklusjonene (forklaringsmodellen) i rapportene blir forkastet fordi de i ettertid har blitt avslørt som altfor mangelfulle eller til og med helt feilaktige.


Se også[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata