Foldstranda

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Foldstranda eller Nordfoldstranda er et område i Steigen kommune i Nordland. Området ligger på nordvestsida av den ytterste delen av fjorden Nordfolda og består av grendene fra Åbornes og utover langs fjorden til Laukvika. Langs Foldstranda fra Korsvegen til Laukvika går fylkesvei 7508 og denne fikk i 2018 navnet Foldstrandveien. Et annet (og eldre) navn på området er Ytterstranda, ettersom også grendene Nordfold, Lakså og Alvnes tidligere ble regnet å ligge langs Nordfoldstranda. Området er langstrakt og med spredt bebyggelse som for det meste ligger nært fylkesveien og sjøen. Det meste av bebyggelsen består av nedlagte småbruk og det er lite ny bebyggelse. Befolkningen har vært synkende i mange år og det meste av husene benyttes i dag til feriehus. I Laukvika ble det under andre verdenskrig anlagt et kystfort.

Tidligere var det skole i Stamsvika, men denne ble nedlagt på 1990-tallet og omgjort til grendehus for bygda. Grendelaget heter Foldstranda grendelag og foruten dette har en flere lag og foreninger i området, som IL Løken, Ytterstranda Skytterlag og Hjartøyas venner. IL Løken har fotballbane på Seglstein og lysløype med skiskytteranlegg i Stamsvika, samt oppmerkede turløyper langs hele Foldstranda. Annet hvert år arrangerer idrettslaget arrangementet Foldstranddagan i Stamsvika og hvert år arrangeres skirennet Hellgata-rennet, som går fra Åsjorda eller Kjærlighetskroken til Stamsvika. Ytterstranda skytterlag holder til i Laukvika og har moderne 300 meters skytebane med automatisk anvisning på Laukvikmyran.

Foldstranda hadde tidligere anløp av lokalbåt på Åbornes og Seglstein. På begge stedene etablerte landhandlere seg og på Segelstein ble det også anlagt posthus, men i dag er posthuset og alle lokalhandlene nedlagt og nærmeste butikk er i Nordfold eller Leinesfjord. Postnummeret og poststedet for hele Foldstranda er i dag 8286 Nordfold. De viktigste næringene var i tidligere tider fiske og jordbruk, men jordbruket er tilnærmet nedlagt og fiskerinæringen er så godt som nedlagt den også. De naturlige havneforholdene langs nordsida av Nordfolda er særs dårlige og det ble derfor på 1970-tallet anlagt havn i Langnesvika i Stamsvika. Her ble det etablert fiskemottak, men dette er nedlagt og siden har Helnessund bøteri, nå Bøteriet AS overtatt de gamle lokalene. Gjennom flere store utbygginger etter årtusenskiftet har de utvidet bygningsmassen og driften betraktelig.