Flerfødsel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Flerfødsel (multippelt svangerskap) vil si at to eller flere avkom blir til samtidig i samme svangerskap. For de fleste pattedyrs vedkommende er dette det vanlige. Hos noen pattedyr, deriblant hos mennesket, er det ikke det. Hos dem blir det derfor sett på som bemerkelsesverdig.

Den vanligste formen for flerfødsel er at to avkom fødes, de kalles tvillinger. Hvis tre avkom fødes kalles det trillinger, videre kalles det firlinger, femlinger, sekslinger og så videre.

Én av 85 fødsler hos mennesket er tvillingfødsler. Omkring én av 7000 fødsler er trillingfødsler. Fødsler med enda flere avkom er enda sjeldnere. Premature fødsler, dødfødsler og lav fødselsvekt forekommer oftere jo høyere antall barn er.

Tvillinger kan være eneggede eller toeggede, trillinger kan være enten eneggede, toeggede eller treeggede, firlinger kan være alt fra en- til fireeggede, og så videre.