Prematur fødsel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Prematurbarn i kuvøse

Prematur anvendes som benevning på barn født før 37. graviditetsukes utgang. Barn født mellom uke 33 og uke 36 bruker betegnes som for tidlig født (PT – Pre Term), fødsel i uke 29–32 som mye for tidlig født (VPT – Very Pre Term), og før uke 29 som ekstremt mye for tidlig født (EPT – Extremely Pre Term).

Ordet prematur betyr før modning, for tidlig, umoden.

En prematur fødsel innebærer vanligvis behandling på neonatalavdeling (en barneintensiv sykehusavdeling med tverrfaglig personell for å behandle for tidlig fødte) for barnet. Fra uke 28 er overlevningssjansene med intensivbehandling gode. Overlevningen har blant annet med barnets lungemodning å gjøre. Ved truende førtidsbyrde kan behandlingen forhindre verkarbeid og forløsning i visse fall. Kvinnen kan da gis kortison som "påskynder lungemodningen". Når førtidsbyrden er et faktum, så kan man gi barnet surfaktant, ettersom dette stoffet ikke begynner å dannes før uke 23, og dannes "i full skala" først etter uke 30–32. Etter graviditetsuke 32 trengs vanligvis ikke dette, og barna klarer seg, tross lav fødselsvekt (1–1,5 kg), og lungene er i hovedsak tilstrekkelig modne til at barnet kan puste uten hjelp.