Fitness

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fitness i biologien er målet på reproduktiv suksess, det vil si hvor stort bidrag et individ med en gitt genotype eller fenotype i gjennomsnitt gjør til neste generasjon sett i forhold til de andre individene i populasjonen.[1] Dette sentrale begrepet innen moderne evolusjonsbiologi har ingen god norsk oversettelse.[trenger referanse]

I biologien skilles det mellom to forskjellige typer fitness: Genotypisk og Fenotypisk. Konkurransen mellom alleler av samme gen måles i Genotypisk fitness. Individers bidrag til størrelsen av en bestand måles i Fenotypisk fitness.

Hvis fitness til ulike alleler av et gen er forskjellig, vil hyppigheten av de ulike allelene endre seg i populasjonen over tid. Denne prosessen er naturlig seleksjon og er grunnlaget for evolusjon.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Giske, J. og P. Jakobsen (2007). Evolusjon og økologi. En innføring (2 utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0543-1.