Fiskekvote

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En fiskekvote er en rettighet til å fiske en begrenset mengde fisk. Kvoter gjelder ofte spesifikke fiskeslag og geografiske områder. Fiskekvoter begrunnes oftest i ressursforvaltning – den langsiktige fiskebestanden skal bevares, slik at man kan høste av den i tilnærmet evig tid. Dog kan fiskekvoter også gi en inntekt, en grunnrente, til den som forvalter fiskebestanden – som oftest en stat. Det internasjonale havforskningsrådet er rådgivende organ for fastsetting av fiskekvoter.[1]

Fartøykvoter og omsettelige kvoter[rediger | rediger kilde]

I Norge ble fiskekvoter for alvor innført på 1980-tallet. Først innførtes fartøykvoter, hvor totalmengden av et fiskeslag som etter forskeres anbefalinger kunne fiskes, ble fordelt på alle fartøy som deltok i fisket. På grunn av relativt små kvoter per fartøy og dermed dårlig lønnsomhet gikk man etterhvert over til omsettelige kvoter, hvor disse i praksis kan kjøpes og selges for markedspris. Dette er omstridt, fordi mange ser på fisken som en felles ressurs som tilhører alle, og det kan også være i strid med havressursloven.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]