Hopp til innhold

Fasemodulasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fasemodulasjon (PM) er en modulasjonsteknikk hvor bærebølgen faseforskyves i takt med informasjonssignalets amplitude. Ved fasemodulasjon holdes senderens output konstant, mens det er fasen, som endres i takt med Deviasjonen (modulationen.)

Fasemodulasjon er en modulasjonstype som ikke blir brukt mye kommersielt, men ved at lavfasefiltrene modulasjonssignalet innen det sendes inn modulatoren, blir det en modulasjon som er kompatibel med frekvensmodulasjon.

Fordelen ved fasemodulasjon (som ved frekvensmodulasjon) er at man oppnår større signal-til-støy forhold enn amplitudemodulasjon. Forbedringen er opp til 20 dB for gode FM-demodulatorer i forhold til bærebølge-til-støy forholdet. Ulempen ved fasemodulasjon er at den ved å oppnå større signal-til-støy forhold, breder seg over større båndbredde.