Bærebølge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bærebølge er en bølgeform som er modulert for å representere informasjon for overføring. Bærebølgen kjennetegnes ved at den er den frekvens man stiller radiomottageren inn på, når man skal motta radioutsendelser.

Modulasjonen er den informasjon som overleveres i bærebølgen og dermed utsendes. Det kan være tale, musikk eller data som på forskjellig måter kan «kodes» (moduleres) inn i bærebølgen. Alt etter modulasjonsfrekvens vil bærebølgen være til stede i forskjellige former, være undertrykt eller mangle helt.

Bærebølger brukes for å overføre radiosignaler til en radiomottager

Frekvensen for en gitt radiostasjon er faktisk bærerens sentrerte bølgefrekvens.