FNs politikk vedrørende seksuell vold, seksuelt misbruk og seksuell utnyttelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
De forente nasjoners flagg.

FNs politikk vedrørende seksuell vold, seksuelt misbruk og seksuell utnyttelse er tosidig og utarbeides av to ulike FN-organer. FNs sikkerhetsråd har hovedsakelig fokusert på kvinner og barns rett til beskyttelse mot seksuell vold i forbindelse med krigshandlinger. Denne politikken er utarbeidet under den generelle fanen kvinner, fred og sikkerhet. FNs generalsekretær har hovedsakelig fokusert på å forhindre og forebygge at FNs eget personell utøver seksuell vold, misbruk og utnyttelse mot sivilbefolkningen.

FNs sikkerhetsråds mandater om kvinner, fred og sikkerhet[rediger | rediger kilde]

FNs sikkerhetsråd har vedtatt syv resolusjoner som omhandler kvinner, fred og sikkerhet. Den første av disse, resolusjon 1325 er toneangivende for de følgende resolusjonene og legger grunnlaget for hvordan FNs fredsbevarende operasjoner skal implementere kvinner, fred og sikkerhet i sin praksis.

Resolusjon 1325[rediger | rediger kilde]

Hovedfokuset i resolusjon 1325 er å sikre kvinner en likeverdig deltagelse i prosesser som omhandler konfliktresolusjon, fredsbevaring og fredsbygging. Det skal være et kjønnsperspektiv i alle fredsbevarende operasjoner som sikrer at kvinner og menns ulike synspunkter og meninger om konfliktresolusjon og fredsbygging blir implementert. Den pålegger også alle sider i en konflikt å ta alle nødvendige steg for å beskytte kvinner og barn mot kjønnsbasert vold, spesielt voldtekt og andre former for seksuelt misbruk.[1]

Resolusjon 1820[rediger | rediger kilde]

Resolusjon 1820 bygger videre på den delen av resolusjon 1325 som omhandler kjønnsbasert vold mot kvinner og barn. Den fokuserer på at kjønnsbasert vold mot kvinner og barn i konflikter kan være en del av de stridende parters krigstaktikk, og fastslår at dette må regnes som krigsforbrytelser. I likhet med resolusjon 1325 krever resolusjon 1820 at alle sider konflikten må beskytte sivilbefolkningen mot seksuell vold.[2]

Resolusjon 1888[rediger | rediger kilde]

Resolusjon 1888 følger opp resolusjon 1325 og 1820 med krav om at de fredsbevarende styrkene må beskytte kvinner og barn i konfliktområder mot seksuell vold som følge av krigshandlinger. Den pålegger også FNs generalsekretær å opprette en spesial representant for FNs generalsekretær som skal jobbe spesielt mot dette problemet på de enkelte fredsbevarende operasjonene. [3]

Liste over FNs sikkerhetsråds resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet[rediger | rediger kilde]

Resolusjoner Årstall
FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 2000
FNs sikkerhetsråds resolusjon 1820 2008
FNs sikkerhetsråds resolusjon 1888 2009
FNs sikkerhetsråds resolusjon 1889 2009
FNs sikkerhetsråds resolusjon 1960 2010
FNs sikkerhetsråds resolusjon 2106 2013
FNs sikkerhetsråds resolusjon 2122 2013

FNs generalsekretærs arbeid mot seksuell vold og utnyttelse[rediger | rediger kilde]

FNs generalsekretærs bulletiner[rediger | rediger kilde]

FNs generalsekretærs bulletin i 2003 om Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuseii[4] la grunnlaget for FNs nulltoleransepolitikk mot seksuelt misbruk og utnyttelse. Selv om seksuelle relasjoner mellom personell i de fredsbevarende styrkene og sivilbefolkningen ikke er eksplisitt forbudt, er det frarådet på det sterkeste fordi det ofte vil finnes et ujevnt maktforhold i disse relasjonene som gjør det vanskelig å avgjøre om relasjonen er frivillig fra begge parter.[5]

FNs generalsekretærs bulletin fra 2003 har lagt grunnlaget for FNs etiske retningslinjer for personell. Det er problematisk at disse retningslinjene i realiteten gjelder bare FNs sivile personell, mens den militære kontingenten av fredsbevarende styrker er underlagt det enkelt land som sender militært personell.[6]

Som følge av denne bulletinen utgir generalsekretæren hvert år en rapport om «special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse» som inneholder informasjon om antall innrapporterte saker i løpet av det forgående året for FNs fredsbevarende operasjoner.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Security Council Resolution 1325. S/RES/132». United Nations. 2000. 
  2. ^ «Security Council Resolution 1820. S/RES/1820». United Nations. 2008. 
  3. ^ «Security Council resolution 1888.S/RES/1888». United Nations. 2009. 
  4. ^ United Nations (2003) Secretary-General’s Bulletin: Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse ST/SGB/2003/13.
  5. ^ Jennings, Kathleen (2008) Protecting Whom? Approaches to sexual exploitation and abuse in UN peacekeeping operations. Fafo: Oslo.
  6. ^ Jennings, Kathleen (2008) Protecting Whom? Approaches to sexual exploitation and abuse in UN peacekeeping operations. Fafo: Oslo.