Resolusjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En resolusjon er en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva flere parter erklærer som enighet. Ordet kommer av latin reso'lutio, re'solvere og betyr løse opp.

Begrepet refererer ofte til organisasjonsresolusjoner eller FN-resolusjoner; enten vedtak i FNs sikkerhetsråd eller av FNs generalforsamling.

I norsk statsrett er begrepet nærmest utelukkende benyttet som ledd i begrepet «kongelig resolusjon» (kgl.res.), som er vedtak av Kongen i statsråd jfr. Grunnloven.