Hopp til innhold

Færøyrenna

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Færøyrenna er en stor dalforma forsenkning på havbunnen sør for Færøyene. Renna løper nordøst-sørvest, og skiller kontinentalsokkelen utafor Skottland – Shetland fra det grunnere havet omkring Færøyene. Bunnen ligger på omkring 800 m, men vest for Færøyene krysses den av en fjellterskel, Wyville Thomson-ryggen.

Færøyrenna har en avgjørende betydning for utveksling av vannmasser mellom Atlanterhavet og Norskehavet. Den norske greina av Golfstrømmen passerer inn gjennom Færøyrenna. Samtidig går en dypstrøm fra Norskehavet ut i Atlanterhavet langs bunnen av renna.