Hopp til innhold

Evapotranspirasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Evapotranspirasjon (ET) er betegnelsen på summen av fordamping og transpirasjon (utdunsting) av vann fra planter og overflaten på grunnen rundt planten. Fordampningen kommer fra jordsmonnet, fra toppen av trær og fra vannmasser. Transpirasjon er vann som plantene frigir. Evapotranspirasjon er en viktig del av vannsyklusen.

Potensiell evapotranspirasjon (PET) er et mål på energien som er tilgjengelig for å fordampe vann og for at vind skal kunne transportere vanndampen fra bakken og inn i den lavere atmosfæren. Man kan si at evapotranspirasjonen er lik den potensielle evapotranspirasjonen når det er rikelig med vann.

Et tre som har tatt opp vann fra omgivelsene vil kunne transpirere mange hundre liter vann om dagen, avhengig av hvor mye vann det har tatt opp. Slik er det med alle plantearter. Evapotranspirasjonen varierer med sol, vind og temperatur. Luftfuktighet spiller også inn.

Ved kunstig vanning er det viktig at området tilføres optimalt med vann, slik at nyttevekstene gir størst mulig avkastning.

Begrepet blir ofte brukt i skjøtsel av golfbaner hvor det vannet som gresset taper til omgivelsene må erstattes av et automatisk vanningsanlegg. Da er det greenkeepers ansvar å prøve finne ut hvor mye vann som skal tilføres via vanningsanlegget for at plantene skal trives. Har plantene underskudd av vann kan det oppstå tørkeskader og er det for mye vann kan det føre til soppangrep og andre sykdommer.