Embetsed

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Lyndon B. Johnson avgir embetsed som USAs president etter attentatet mot John F. Kennedy
Hamid Karzai avgir embetsed som Afghanistans president
Kadetter ved USAs luftkrigsskole avgir embetsed som offiserer i flyvåpenet
Volker Bouffier avgir embetsed som ministerpresident i Hessen

En embetsed er et løfte som avlegges ved tiltredelse til et embete. Avgivelse av embetsed er et typisk krav som stilles til statssjefer og høyere embetsmenn før de tiltrer sitt embete. Eden kan være symbolsk, men det kan også være forbundet med straff eller andre sanksjoner å bryte den.

I Norge[rediger | rediger kilde]

Kongen/Regenten[rediger | rediger kilde]

Grunnloven fastslår at Kongen skal gi følgende ed overfor Stortinget når han tiltrer: «Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende!».[1] Er Stortinget ikke samlet skal eden avgis skriftlig overfor statsrådet, og gjentas når Stortinget samles.

Dersom statsrådet styres av en regent skal regenten, før han tiltrer ledelsen av statsrådet, avgi følgende ed: «Jeg lover og sværger at ville forestaa Regjeringen i Overensstemmelse med Konstitutionen og Lovene, saa sandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende!».[2] Regenten avgir, i motsetning til monarken, eden skriftlig for Stortinget.

Embetsmenn[rediger | rediger kilde]

Embetsmenn skal avgi ed, eller forsikre hvis de er fritatt for ed, på at de vil være lydige og tro mot Kongen og Grunnloven.[3]

Dommere[rediger | rediger kilde]

Fagdommere er embetsmenn[4], og skal følgelig avgi embetsed som andre embetsmenn nevnt over. Dommere skal i tillegg avgi en særskilt dommerforsikring.[5] Forsikringen er fastsatt av Kongen både på bokmål og nynorsk. Bokmålsformen lyder slik: "Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil opfylle mine plikter som dommer – at jeg vil handle og dømme således som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og hverken av hat eller vennskap, hverken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og rettferdighet."[6]

Lekdommere og rettsvitner skal avgi egen forsikring. En lekdommer skal avgi forsikring om at han "saavel i denne sak som i alle fremtidige saker vil gi vel agt paa alt, som forhandles i retten, og at han vil dømme saaledes, som han vet sandest og rettest at være efter loven og sakens bevisligheter".[7] Rettsvitner avgir forsikring på at de samvittighetsfullt vil oppfylle de plikter de er pålagt.[8]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Grunnloven § 9
  2. ^ Grunnloven § 44
  3. ^ Grunnloven § 21
  4. ^ Domstolloven § 55
  5. ^ domstolloven § 60
  6. ^ Resolusjon av 10. juni 1927 nr. 3 om dommerforsikring efter domstolloven § 60
  7. ^ Domstolloven § 100
  8. ^ Domstolloven § 104