Lekdommer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Lekdommer (legdommer) er en dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer. Slike dommere brukes som meddommere (se meddomsrett) i et dommerpanel eller som jurymedlemmer (se lagrette). Bruk av lekfolk som dommere er tuftet på prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn. I tillegg anses det som en garanti for rettssikkerheten at alminnelige borgere kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker.

For å kunne velges som lekdommer må man blant annet være mellom 21 og 70 år, være valgbar til kommunestyret , samt snakke og forstå norsk. Det stilles også krav til lekdommernes lovlydighet. Enkelte yrkesgrupper er også utelukket, blant annet Stortingets representanter, advokater og ansatte i politi og domstol. Lekdommere velges av kommunestyret i den enkelte kommune for en periode på fire år. Til hver enkelt sak trekkes det nødvendige antall lekdommere, samt varaer, blant de som er valgt av kommunene i den rettskretsen som retten dekker.

I straffesaker for tingretten oppnevnes det to lekdommere som sammen med en fagdommer skal avgjøre skyld- og straffespørsmålet. Ved særlig omfattende saker kan tingretten settes med to fagdommere og tre lekdommere.

Dersom dommen ankes til lagmannsretten, vil skyldspørsmålet i en alvorlig straffesak avgjøres av 10 lekdommere i jury, mens 3 fagdommere og 4 av jurymedlemmene deltar i straffeutmåligen. Fagdommere har under visse forutsetninger anledning til å sette juryens avgjørelse til side, og saken vil da bli behandlet på nytt i en meddomsrett. I mindre alvorlige straffesaker brukes ikke jury, og retten settes som meddomsrett bestående av 3 fagdommere og 4 lekdommere.

Lekdommere deltar også i sivile saker hvis det ønsket av partene og når det er behov for fagkyndige meddommere.

Lekdommere deltar ikke i Høyesterett.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]