Ekvivalensprinsippet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Einsteins ekvivalensprinsipp slår fast at de lokale utvirkningene av et gravitasjonsfelt er identiske med de lokale utvirkningene av en uniform akselerasjon. Dette er et sentralt prinsipp i den generelle relativitetsteori.

Dette innebærer blant annet at treghetens og gravitasjonens masse må være like. Forskjellige vitenskapsmenn foretok målinger for å finne en forskjell. Isaac Newton og Friedrich Wilhelm Bessel for eksempel målte svingetiden til pendler med forskjellig masse, men identisk lengde. De fant ingen målbar forskjell.

En av de umiddelbare konsekvenser av ekvivalensprinsippet er at lysstråler vil vise seg å bli bøyet i et gravitasjonsfelt. Einsteins feltteori forutsier for eksempel at en lysstråle vil bøyes mot solen med 1,75 buesekunder.