Efficiency Movement

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Efficiency Movement var en større sosial og økonomisk bevegelse i USA, Storbritannia og andre industrialiserte land tidlig på 1900-tallet. Bevegelsen forsøkte å identifisere og eliminere flaskehalser innenfor alle områder av samfunnet og økonomien, og å utvikle og implementere de beste former for praksis. Konseptet dekket mekaniske, økonomiske, sosiale og personlige forbedringer. Kravet om effektivitet ga løfter om en effektiv, dynamisk styrking som ble belønnet med vekst. Som følge av en av dens tidlige forkjempere, er den ofte blitt referert til som taylorisme.