Hopp til innhold

Effektivitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Effektivitet eller det å være effektiv er kapabiliteten til å produsere et ønsket resultat eller evnen til å produsere en ønsket effekt. Når noe anses som effektivt betyr det at det har et ønsket eller forventet resultat, eller at det gir et dypt inntrykk.[1]

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Opprinnelsen til ordet «effektiv» stammer fra latinske ordet effectīvus som betyr kreativ, produktiv eller effektiv. Det dukket opp i mellomengelsk mellom år 1300 og 1400.[2]

Bruk[rediger | rediger kilde]

I matematikk og logikk brukes effektiv til å beskrive metalogiske metoder som passer kriteriene for en effektiv prosedyre.

I gruppeteori handler et gruppeelement virker effektivt (eller trofast) på et punkt dersom det punktet ikke er fiksert av virkningen.

I fysikk er en effektiv teori (på samme måte som en fenomenologisk teori) et rammeverk ment å forklare visse (observerte) effekter uten å påstandå at teorien korrekt modellerer de underliggende (uobserverte) prosessene.

I varmeoverføring er effektivitet er et mål på ytelsen til en varmeveksler når man bruker NTU-metoden (metoden med antall overføringsenheter) for å beregne varmeoverføringshastigheten i varmevekslere når væskeinnløps- og utløpstemperaturer ikke kan bestemmes.

I medisin er effektivitet knyttet til hvor godt en behandling fungerer i praksis, særlig i pragmatiske kliniske studier, i motsetning til effikasitet som måler hvor godt den fungerer i forklarende kliniske studier eller laboratoriestudier.

I ledelse er effektivitet relatert til «å få de riktige tingene gjort». «Effektivitet kan og læres» ifølge Peter Drucker.[3]

I menneske–maskin-interaksjon er effektivitet er definert som «korrektheten og fullstendigheten av brukernes oppgaver mens de bruker et system».[4]

Relaterte begreper[rediger | rediger kilde]

Effikasitet, effisiens, og effektivitet er begreper som i noen tilfeller kan byttes ut med begrepet effektivitet.

Ordet effektiv brukes noen ganger på en kvantitativ måte, som «å være veldig effektiv eller ikke veldig effektiv». Imidlertid informerer verken «effektivitet» eller «effektivt» om retningen (positiv eller negativ) eller gir en sammenligning med en standard for den gitte effekten.

«Effikasitet», på en annen side, er i hvilken grad en ønsket effekt oppnås; evnen til å produsere en ønsket mengde av ønsket effekt, eller suksess med oppnåelse av et gitt mål. I motsetning til begrepet «effisiens» er fokuset til «effikasitet» på prestasjonen som sådan, ikke ressursene som brukes for å oppnå ønsket effekt. Derfor kan man si at det som er effektivt ikke nødvendigvis effikasiivt, og det som er effikasivt er ikke nødvendigvis effisient.[5]

Andre synonymer for effektivitet inkluderer innflytelse, slagkraft, kapabilitet, suksess, vekt eller ytelse.[6] Antonymer for effektivitet inkluderer ubrukelighet eller ineffektivitet.[7]

Enkelt sagt betyr «effektiv» å oppnå en effekt, og effisient betyr å få en oppgave eller jobb gjort med lite sløseri. Eksempelvis: Anta at man bygger 10 hus veldig raskt og billig (effisient), men ingen kjøper dem. I motsetning kan man bygge 5 hus på samme budsjett og tid som 10 hus, men man får solgt alle 5 og kjøperne er førnøyde (effektivt). Man får det ønskede resultatet ved å selge husene og ha fornøyde kunder (effekt).

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Dictionary.com, LLC. "Effectiveness | Define Effectiveness Dictionary.com." Dictionary.com | Find the Meanings and Definitions of Words at Dictionary.com. 2011. Web. 28 Sept. 2011. <http://dictionary.reference.com/browse/effectiveness>.
  2. ^ Harper, Douglas. "Etymology Online." Online Etymology Dictionary. 2011. Web. 04 Oct. 2011. <http://www.etymonline.com/>.
  3. ^ Peter F. Drucker (2006). The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. New York: Collins.
  4. ^ DIN EN ISO 9241-11. Ergonomic Requirements for office with visual display terminals – Guidance on usability. Beuth, Berlin (1998)
  5. ^ Longman, Pearson. "Effective - Definition from Longman English Dictionary Online." Longman English Dictionary Online. 2011. Web. 04 Oct. 2011. <http://www.ldoceonline.com/dictionary/effective>.
  6. ^ STANDS4 LLC. "Effectiveness Synonym." Synonyms.net. 2011. Web. 28 Sept. 2011. <http://www.synonyms.net/synonym/effectiveness>.
  7. ^ STANDS4 LLC. "Effectiveness Synonym." Synonyms.net. 2011. Web. 28 Sept. 2011. <http://www.synonyms.net/synonym/effectiveness>.