ESWT

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

ESWT (Extracorporal Shockwave Therapy) er tradisjonelt en metode/teknologi som anvendes innen medisinen mot steiner i urinveiene. Innenfor dette bruksområdet baserer man seg på den såkalt fokusert modus. rESWT (Radial extracorporal shockwave therapy) er en metode basert på samme teknologi, men som er modifisert for behandling av kroniske lidelser i bløtdelene/bevegelsesapparatet.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Metoden ble tatt i bruk i Europa i 1990. I Norge ble den innført i 2001. I motsetning til resten av Europa, hvor dette ansees å være en legebehandling, er det her til lands flest fysioterapeuter i privat praksis som anvender metoden ved sine klinikker. Metoden har fått det dekkende navnet ”Trykkbølgebehandling” på norsk.

Innen fysikalsk medisin og rehabilitering startet det med å anvende ESWT ved behandling av helspore. Man skjønte etter hvert at helsporen sjelden er det store problemet, men derimot overbelastning av senen. Det var da man fant ut at man måtte endre modus fra ESWT, en fokusert intervensjon, til en rESWt, en radial intervensjon. Sistnevnte sprer energien inn i vevet i den hensikt å stimulere prosesser. Undersøkelser ved tysk universitet viste at suksessraten ved bruk av denne 3. generasjon apparater, ble radikalt mye bedre. Det er denne metoden som har fått sin utbredelse blant fysikalskmedisinere i privat praksis i Skandinavia.

Indikasjoner[rediger | rediger kilde]

Vanlige indikasjoner for denne type behandling kan i dag benevnes som kroniske senelidelser. Gjennomgående rapporterer norske klinikker om gode resultater ved bruk av metoden på denne type lidelser. En gjennomgåelse av studier som er publisert de senere år viser en suksessrate på rundt 80% etter 3 behandlinger, noe som korrelerer godt med det norske klinikker rapporterer.

Effekt[rediger | rediger kilde]

Effekt er i dag godt dokumentert ved flere universitet og sykehus i Europa. Den største undersøkelsen er gjort i forbindelse med FDA-godkjennelse for salg til spesialister innen ortopedisk medisin i USA. Denne undersøkelsen er en multisenterstudie der man behandlet et stort antall pasienter med plantar fasciitis, som også ble fulgt opp lenge etter avsluttet behandling. Konklusjonen er at metoden er sikker og effektiv. Metoden krever ikke bruk av smertedempende behandling, og er kostnadseffektiv.