Dykkefysikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er fysikkens lover som en må ta hensyn til ved dykking:

 • Oppdrift – når en er i vann vil den samlede massen av dykkerens kropp og utstyr fortrenge en mengde vann og størrelseforholdene på disse to parametrene avgjør om dykkeren vil flyte eller synke.
 • Boyles lov om trykk og volum - når trykket øker vil gassvolumet i dykkerens kropp og utstyr reduseres. P*V = K, hvor P er trykk, V er volum og K er en konstant. Forutsetter at temperaturen er konstant.
 • Daltons lov- i en blanding av gasser vil konsentrasjonen av de individuelle gasskomponentene bestemmes av partialtrykket til de enkelte gassene. Pt = P1 + P2 +Pn Pt er Totaltrykket, P1 er deltrykk gass 1, P2 er deltrykk gass 2 osv. I luft vil Pt =P02 + PN2 Totaltrykket er lik deltrykket av oksygen (P02) pluss deltrykket av nitrogen (PN2).
 • Henrys lov – Når trykket øker vil mengden gass som løses av blodet og kroppens vev øke og dette vil må en ta hensyn til ved dekompresjon for å unngå trykkfallsyke.

Fysiske effekter i vann:

 • Trykk – totaltrykket under vann er summen av atmosfæretrykket og vanntrykket
 • Tetthet – ulike deler av kroppen og dykkerens utstyr som luft, vann, stål, bly har stor forskjell i tetthet.
 • Det er økt varmeledningsevne i vann sammenlignet med luft.
 • Adsorpsjon av lys og reduksjon av farger under vann.
 • Under trykk vil gasser bli komprimert, men ikke væsker (i hvertfall i svært liten grad ved de trykk som er aktuelle ved dykking).
 • Gravitasjonskrefter og jordrotasjon fører til tidevannsstrømmer
 • Effekt av vær som vind som forårsaker bølger og endringer av temperaturen