Drivverk (bil)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bilens drivverk er alle innretningene som er med på å overføre drivkraften fra motoren til drivhjulene.

De viktigste bestanddelene i drivverket er kobling (clutch), girkasse, differensial og drivaksler. De fleste bakhjulsdrevne biler har også en mellomaksling mellom girkassen og differensialen.

Biler har enten framhjulstrekk, bakhjulstrekk eller firehjulstrekk. Dominerende i dag er framhjulstrekk, med motoren montert framme. Grunnen er sparte kostnader, ved at motoren sitter nær drivhjulene og ikke trenger lang kraftoverføring. Det er nesten bare BMW og Mercedes-Benz som fremdeles lager biler med bakhjulstrekk i stor utstrekning. De begrunner dette med bedre kjøreegenskaper.

Drivverkets deler[rediger | rediger kilde]

Kobling[rediger | rediger kilde]

Koblingsplate

Koblingen eller clutchen står mellom motorens svinghjul og girkassen. Hensikten er å koble fri motoren fra girkassen, slik at det blir mulig å skifte gir.

Den vanligste typen kobling på biler i dag er med friksjonsplater (lamellplater), vanligvis tørre, men det finnes også biler med våt kobling. Der bader mekanismen i en væske som bidrar til å kjøle friksjonsplatene og holde overflatene rene for lenger levetid. Lamellplaten holdes til svinghjulet av en trykkplate, enten med trykkfjærer bak eller en membran.

En mekanisk clutch betjenes av en fotpedal, enten mekanisk eller hydraulisk.

Alternativet til friksjonsplater er en hydraulisk kobling. Dette er i vanlig bruk i biler med automatgir. En slik kobling er utformet som to skovler. Motoren driver den ene som pumper eller skyver olje mot den andre med stor kraft. Dette overfører dreiemoment fra inngående til utgående side. En hydraulisk kobling gir opphav til noe slipp, motoren går noe fortere enn det bilens hastighet tilsier. På nyere automatgirede biler er det derfor en automatisk låsemekanisme (lock up) som mekanisk låser inn- og utgående side av den hydrauliske koblingen. En kan høre dette ved at motorturtallet synker noe når hydraulikk-cluchen låses.

Girkasse[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Girkasse

Den mest typiske girkassen i en moderne personbil i Norge er en femtrinns manuell kasse. På 1970-tallet var firetrinns girkasser gjeldende, men etter hvert har femtrinns tatt over. Mange biler i dag leveres også med sekstrinns kasser, noe som på 1980-tallet var forbeholdt Porsche.

I andre land, og da spesielt USA, er automatiske girkasser nesten enerådende i personbiler.

Moderne manuelle girkasser er synkroniserte, det vil si at de har en mekanisme som utligner tannhjulenes bevegelser mellom girskiftene. Føreren slipper da å bruke koblingen to ganger.

Mellomaksel[rediger | rediger kilde]

På bakhjulsdrevne og firehjulsdrevne biler må dreiemomentet overføres fra motoren fremme til drivakslingen bak. Dette skjer vanligvis via en mellomaksel – et rør med et kardansk ledd i hver ende.

Differensial[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Differensial

En differensial er en mekanisk innretning som lar to hjul på en aksel rotere med forskjellig hastighet, for eksempel i en sving. Biler med firehjulstrekk har ofte en differensial mellom fram- og bakakselen også.

Kilder[rediger | rediger kilde]