Hopp til innhold

Dobbeltspalteeksperiment

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I moderne fysikk er dobbeltspalteeksperimentet en demonstrasjon at lys og materie kan vise egenskaper av både klassisk definerte bølger og partikler; Dessuten viser det den grunnleggende probabilistiske karakteren av kvantemekaniske fenomener. Forsøket ble først utført med lys av Thomas Young i 1801. I 1927 demonstrerte Davisson og Germer at elektroner viser samme oppførsel, og det er senere blitt utvidet til atomer og molekyler.

Thomas Youngs eksperiment med lys var en del av klassisk fysikk lenge før kvantemekanikk og konseptet bølge-partikkel-dualitet. Han viste at bølgeteorien var riktig, og hans eksperiment blir noen ganger referert til som Youngs eksperiment eller Youngs spalter.

Eksperimentet tilhører en generell klasse av «dobbeltbane» eksperimenter, hvor en bølge deles i to separate bølger som senere kombineres til en enkelt bølge. Endringer i banelengdene til begge bølgene resulterer i et faseskift som skaper et interferensmønster. En annen versjon er Mach-Zehnder-interferometeret, som deler strålen med et speil.