Diskusjon:Hestetrædet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Fairytale Trash No.svg Denne artikkelen ble nominert for sletting den 24. november 2022, men ble beholdt. Slettediskusjonen finnes her. Hvis du ønsker å nominere siden for sletting på nytt bør du først lese gjennom den gamle slettediskusjonen.

Fjernet tekst[rediger kilde]

Dette er OR og ikke relevant henvisning til engelsk:

Hestetræet betyr dermed innhegning for hester. Når man ser bilder av bygden fra oven kan man godt forestille seg at dette var et fint sted for en innhegning – innestengt som det var på tre sider av sjø, ferskvann og fjell. Navnet har ingenting med tre eller trær å gjøre. Den naturlige oversettelsen til engelsk er «Horse Corral».

Vennlig hilsen Erik d.y. 23. nov. 2022 kl. 10:47 (CET)Svar[svar]

Privat historie[rediger kilde]

@GAD Flott at artikkelen utvides, men dette blir i overkant detaljert om ikke-notable personer:

Hans og Nilsine kjøpte i 1889 et stykke utmark fra eierne av Ådlandsvik gård. Området kaltes Hestetræet, og ekteparet tok da dette som etternavn. De hadde ett barn da de flyttet til stedet og fikk etter hvert elleve til. De drev med fiske samt noe kyr og sauer. Hans var den andre i Herdla kommune som anskaffet motorbåt. Fra 1910 begynte Hans å seile rundt på Sørfjorden og Osterfjorden og for å selge fersk fisk fra kai, en praksis etterkommerne fortsatte fram til 1980-tallet.

Vennlig hilsen Erik d.y. 23. nov. 2022 kl. 21:32 (CET)Svar[svar]

Jaja, Erik. Først insisterer du på at dette stedet nærmest ikke finnes. Deretter blir det for detaljert å skrive om hva som er og har vært der. Som det står i redigeringsforklaringa – det kommer mer. Du får nå holde på med ditt, men jeg synes kanskje du kan la oss som vil beholde artikkelen, få arbeide i fred med innholdet og ikke leke politi minutter etter at tekst er lagt ut. Hilsen GAD (diskusjon) 23. nov. 2022 kl. 21:38 (CET)Svar[svar]
Tja, stedet finnes, men det er uklart hva det er og hvilken utstrekning det har. Situasjonen er at denne artikkelen begynte som en nokså privat historie om personer som slo seg ned ved Fauskangerpollen, veldig Lokalhistoriewikiaktig og opplagt ikke relevant i daværende stand. Artikkelen ble mye bedre da den private historien ble tonet ned og det offentlig ble utdypet. Den siste tilføyelsen drar artikkelen tilbake mot bygdeboksjangeren, noe som er vel og bra i bygdebok men altså ikke passer i Wikipedia: Feks hvor mange barn to ikke-notable personer fikk. Jeg bare nevner det, ikke noe hast å stramme men bør gjøres. Vennlig hilsen Erik d.y. 23. nov. 2022 kl. 21:55 (CET)Svar[svar]

På tampen av slettediskusjonen ble det tilføyd en merknad om at stedets utstrekning. Ifølge merknaden ble den opprinnelige tomten som ble skilt ut i 1894 omfattet et større område som også omfattet området som Fauskanger barne og ungdomskule, Kutræet og eiendommene som er skilt ut fra bnr.5 Hestetræet fra 1924 til d.d og som ligger i samme området. Det er vel og bra, men dette burde stå som kildebelagt opplysning i artikkelen og ikke som en udokumentert merknad i en diskusjon. Jeg har flere ganger etterlyst beskrivelse av hva slags sted eller type geografisk "ting" dette er, det eneste kildebelagt er Kartverkets informasjon om at Hestetræet er et bruk med adresse Fauskangerveien. Kartverket er autoriteten mht geografi, stedsnavn og eiendomsgrenser. At privatpersoner vet noe annet er ikke til hjelp for Wikipedia. Vennlig hilsen Erik d.y. 24. nov. 2022 kl. 12:31 (CET)Svar[svar]

Fjernet detaljer[rediger kilde]

Fjernet dette som er en privat og detaljert historie:

De hadde ett barn da de flyttet til stedet, og fikk etter hvert elleve til. De drev med fiske samt noe kyr og sauer.

Vennlig hilsen Erik d.y. 25. nov. 2022 kl. 15:10 (CET)Svar[svar]

Nåja. Det er et poeng (synes jeg) å vise hvordan dette stedet vokser fram fra en gård til et litt større sted. Det er ikke uvesentlig at dette skjer gjennom gamle dagers storfamilie. Det blir etter hvert mange barn, de gifter seg og bygger egne hus. Dette skaper det materielle grunnlaget for vekst i infrastruktur, som igjen fører til mer vekst. Hilsen GAD (diskusjon) 26. nov. 2022 kl. 08:42 (CET)Svar[svar]
Det var sikkert slik det skjedde, men detaljer om liv og virke for ikke-notable personer skal være veldig god grunn til å ha med. At Nils drev med kyr og sauer har ingen informasjonsverdi for allmennheten, dessuten er opplysningen triviell (fiske og husdyrhold var leveveien for 99 % av småbrukene langs kysten fra Lindesnes til Nordkapp). Vennlig hilsen Erik d.y. 26. nov. 2022 kl. 13:34 (CET)Svar[svar]

Dette er også overdrevent detaljert:

Kvinnene i bygden strikket, heklet og brodert til høstens basar i Fauskanger bedehus. Tilreisende emissærer og forkynnere ble innlosjert privat.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 25. nov. 2022 kl. 15:39 (CET)Svar[svar]

Denne er uklar og handler ikke om Hestetræet

Samme mann som etablerte MF Beffen som trafikkerer Vågen i Bergen.

Vennlig hilsen Erik d.y. 26. nov. 2022 kl. 14:00 (CET)Svar[svar]

Original forskning[rediger kilde]

Jeg har plukket bort en del private betraktninger som er en type original forskning, bl.a.:

Amalie Skram har skildret den strilekulturen de representerte i romanverket Hellemyrsfolket. Skram var født Alver. Faren var fra Alversund som ligg i nabokommunen til Askøy.

Vennlig hilsen Erik d.y. 26. nov. 2022 kl. 13:36 (CET)Svar[svar]

Klargjøring[rediger kilde]

@Erik den yngre har satt inn følgende mal: uklart|Hva menes egentlig? Ifølge kartverket er det bare et bruk. Fremstår som OR i tilknytning til setninga «Det var eldstesønnen Rasmus Hestetræet som var pådriver for at stedet utviklet seg fra en gård til ei mindre bygd». Jeg sliter med å skjønne hva det er som må klargjøres. Hva som står på dagens kart kan vel ikke ha all verden å gjøre med hva stedet var for 50 og 100 år sia. Artikkelen har nå en nokså grei beskrivelse av utviklinga fra gård (endatil før dette) og til noe større. Er det ikke godt nok dokumentert at dette etter hvert var et mindre kommunikasjonssentrum og et samlingssted for folk fra gårdene omkring (butikk, skole, bedehus)? Bokmålsordboka definerer «bygd» som «landområde med mer eller mindre spredt bosetning som utgjør en naturlig enhet» eller som sentrum i et slikt landområde. At stedet seinere nok har blitt noe redusert ved overgangen fra sjøverts til landverts trafikk, reduserer ikke dette faktumet.

Ellers kan opplyses at flere kilder omtaler Hestetræet som ei bygd, for eksempel Fossen (2011) («den vesle bygden») Bergesen og Hansen: Askøy – før og nå (2016) omtaler Hestetræet som bygd allerede i 1913. Virkedal: Herdla – den spesielle øya (2002) bruker begrepet om tilstanden i 1927. Men jeg synes nok det blir litt i overkant å legge inn slike kilder om begrepsbruken i artikkelen. Hilsen GAD (diskusjon) 30. nov. 2022 kl. 20:40 (CET)Svar[svar]

Jeg mener dette er vesentlig. Mye av problemet med artikkelen er/var nettopp at ting ble gjort større enn det er kildegrunnlag for. Jeg har etterlyst beskrivelse av hva slags sted (geografisk "ting") dette er/var. Per nå er det i artikkelen bare beskrevet som et sted og angitt som et punkt (Kartverket angir bare et bruk og 2-3 gateadresser). Dersom Hestetrædet tidligere ble brukt som navn på større område, så er det fint om det kunne beskrives, per nå er det i beste fall implisitt i artikkelen. Matrikkelen opererer såvidt jeg har forstått med tre nivåer for grunn: kommune, gård og bruk. På landet er gård omtrent det samme som grend som er delt i flere bruk. Betegnelsen bygd har vel slik sett ikke noen formell definisjon, men bygd omfatter normalt flere grender. Når jeg hører ordet "bygd" ser jeg for meg noe langt større i areal og/eller bosetning, og gjerne med et tydelig sentrum. For et leksikon må vi kunne si presist og tydelig hva denne "tingen" er/var. Fint om det kan legges til kilder som besvarer disse spørsmålene.
Dessuten er formuleringen vag eller litt pussig: "Rasmus var pådriver for at stedet ble en bygd". Jeg klarer ikke å se for meg hvordan det kan skje, en bygd er altfor stort til at en enkeltperson kan "lage" det. Vennlig hilsen Erik d.y. 30. nov. 2022 kl. 21:15 (CET)Svar[svar]
Takk for svaret, som dessverre framstår som enda mer absurd for meg. Jeg har henvist til ordboksdefinisjonen av «bygd», som er nokså vag, nettopp fordi dette er et vagt begrep. Hva du tenker når du hører ordet, er ikke så interessant i denne sammenheng. Hestetrædet vokste fram rundt en gård. Flere bosatte seg der, og det blei bygd nye hus. Stedet fikk «sentrumsfunksjoner» for nærliggende gårder. Dette samsvarer godt med definisjonen. Om en ser på tidlige flyfoto, er det aktuelle landområdet nokså tydelig. Så blir landevegen anlagt, noe som gjør bosettingsstrukturen annerledes og mer utflytende, og sentrumsfunksjonene forsvinner. Kanskje er det slik i dag at Hæstetrædet er oppslukt av andre nærliggende områder. Det er ikke lenger «ei bygd», men det står det da ikke heller i ingressen at det er. Det er angitt som et mindre sted, og det er vel så presist som det kan bli. Men dette betyr ikke at det ikke i en periode kan ha vært (eller var) ei bygd. Jeg synes heller ikke det er så underlig eller uvanlig å hevde at enkeltpersoner har stor betydning i bygdeutvikling, og i dette tilfellet er det altså oppgitt kilde for denne påstanden. Om du fortsatt mener dette er uklart, så får malen stå. Jeg kan ikke bruke mer tid på å opplyse deg. Hilsen GAD (diskusjon) 1. des. 2022 kl. 09:56 (CET)Svar[svar]
Enig i at ingressen og innledende setning er OK, men ikke helt tilfredstillende som leksikalsk beskrivelse med det vage begrepet "mindre sted". Hva vi skriver her på diskusjonssiden er egentlig uten betydning, det er kilder og klarhet i artikkelen som er poenget. Det er leseren som skal opplyses, ikke undertegnede. Jeg er oppvokst på bygda og kjenner meg ikke igjen i denne måten å bruke ord/begrep som "bygd", ja det var rutebåtkai og det var skole og bedehus (men såvidt jeg forstår ble/blir disse kalt Fauskanger - er det Fauskanger som er bygda?). Jeg bryr meg egentlig ikke om denne svake artikkelen, men jeg blir irritert når kvalitetsarbeidet på WP undergraves. Som nevnt har redigeringen av artikkelen vært preget av forsøk på å gjøre ting større enn det er, feks med en del name-dropping (på samme måte som artikkelen om gårdsbruket ovenfor Hol gamle kirke).
Kortversjonen: Når det insisteres på å bruke ord som "bygd" så må i det minste være mulig å konkretisere noe mer, feks geografisk utstrekning (dette er stadig like uklart) og hvor mange som bodde der. Vennlig hilsen Erik d.y. 1. des. 2022 kl. 10:28 (CET)Svar[svar]