Diskusjon:Hauptmann

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Jeg ser at det kanskje kan rettferdiggjøres å ha en artikkel som omtaler også den ikkemilitære bruken av dette ordet, men når det gjelder offisersgraden heter det kaptein på norsk. Det er ikke vanlig på norsk å omtale folk med utenlandske titler. En offiser som på polsk har graden pułkownik eller på engelsk Colonel blir på norsk kalt oberst, en fransk capitaine blir kalt kaptein. En russisk Лейтенант eller en finsk luutnantti kaller vi på norsk løytnant. Jeg har sett at det i noen biografiske artikler står at den og den var hauptmann. Det bør stå kaptein (Kaptein (grad)) som for alle andre. Dancer in the Light 24. jul 2009 kl. 11:44 (CEST)

Jeg går utfra at det ikke skal opprettes egne artikkel for hver offisersgrad på hvert språk, slik som følgende kapteinsgrader i andre land, عسكرية, ক্যাপ্টেন, سروان, Capitaine, 大尉, Капитан, Stotnik, Kapteeni, Kapten, Yüzbaşı og 上校? Regelen bor være artikler om de norske betegnelsene og at alle generelle lenker går dit. Dancer in the Light 24. jul 2009 kl. 11:44 (CEST)

Vi bruker benevnelser på originalspråket der disse er etablert, uten at jeg vil ha sterke meninger om hva vi bør bruke i dette tilfellet. Her er det en del historikk, og det er ikke helt opplagt at tyske offiserstitler skal oversettes. Noe som også kan skape problemer ved en oversettelse er at når en artikkel relaterer til et gradshierarki og dette ikke samsvarer med «vårt» gradshierarki så blir det også problemer. Når det ikke er ekvivalens mellom titler så blir ikke oppslag omdirigert for det vil gi begrensede muligheter til å forklare sammenhengen. Det er da viktig at eventuelle sammenfall med andre artikelr blir presentert tidlig i artikkelen, noe som skjer her. — Jeblad 24. jul 2009 kl. 12:02 (CEST)

Graden kaptein er en standard offiserstittel som finnes i de fleste land og det er ingen tvil om at de tyske og norske og egentlig de aller fleste europeiske kapteinsgradene er de samme gradene. De har begge NATOkoden OF2. Kaptein som militær grad bør samles i en artikkel og ikke spres på et uendelig antall artikler. Etymologien i disse titlene er også den samme, så det blir som å ha en egen artikkel om hest for hvert språk, i norsk Wikipedia. Artikkelen om graden kaptein er en generell artikkel om graden som finnes i det meste av verden, ikke spesielt om norske forhold. Dancer in the Light 24. jul 2009 kl. 12:10 (CEST)

…men vi skriver ikke NATOLEX, vi skriver en ecyklopedi som dekker langt mer enn dagens NATO. ;) — Jeblad 24. jul 2009 kl. 12:14 (CEST)

Hvor har jeg sagt at vi skriver NATOLEX? Kaptein er kaptein også utenfor NATO, men at norsk og tysk kaptein har samme NATOrang beviser at de er grader på samme nivå. Dette er et spørsmal om vi skal ha 300 artikler her om kaptein og tilsvarende for alle andre militære grader, eller samle det i artikler under de norske betegnelsene på gradene. Dancer in the Light 24. jul 2009 kl. 12:16 (CEST)

Jeg har vanskeligheter med å se problemer med at vi nyanserer der hvor vi har anledning til det. Eksempelvis tilsvarte den tyske graden leutnant den norske fenrik mens, oberleutnant tilsvarte løytnant. I hvilken grad hauptmann tilsvarer kaptein kan sikkert være tilfelle, men vår artikkel kaptein (grad) er på den annen side så geografisk snever at den forteller lite om graden hauptmann. Om man synes sistnevnte likevel er for dårlig, er det bare å forbedre den. PaulVIF 24. jul 2009 kl. 12:52 (CEST)
Den tyske løytnantgraden er identisk med den internasjonalt brukte betegnelsen sekondløytnant. At sekondløytnant i Norge har blitt kalt fenrik siden 1930 er et særtrekk ved Norge, men ikke noen grunn til at man i biografiartikler skal omtale kapteiner fra andre land som Hauptmann, like lite som polske oberster bør kalles pułkownik og engelske Colonel i stedet for det norske navnet på graden. Dancer in the Light 27. jul 2009 kl. 07:29 (CEST)
Fremdeles har jeg problemer med å forstå vanskelighetene med at vi nyanserer, når vi har anledning til det. Vår artikkel kaptein (grad) er jo så geografisk begrenset at det gir lite informasjon å lenke til andre enn norske offiserer. Man kommer eksempelvis helt på vidvanke dersom man oversetter fahnenjunker til fanejunker. Fenrikgraden eksisterer i flere andre land, i dagens Bundeswehr har man både de:fähnrich og de:oberfänrich før de:leutnant. Dersom bruk av norske gradsbetegnelser og tituleringer er så viktig, må i alle fall de artiklene man lenker til, gi mening i forhold til emnet. I dette tilfellet må artikkelen kaptein (grad) «internasjonaliseres», og det gjelder nok de fleste artiklene om norske gradsbetegnelser. PaulVIF 27. jul 2009 kl. 09:09 (CEST)