Demonstrativ

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Demonstrativer er ei undergruppe av ordklassen determinativ. Demonstrativ peker ut en bestemt referent i motsetning til andre, mulige referenter.

Demonstrativer i norsk er denne/dette/disse (desse) og den/det/de (dei), som i «denne boka» og «det huset».

I norsk er det substantivets grammatiske kjønn, antall og avstanden i forhold til taleren som bestemmer formen til demonstrativen. Mange språk har demonstrativsystemer som skiller mellom tre eller flere ulike avstander, vanligvis nær taleren, nær tilhøreren og langt fra begge. Andre språk har enda mer kompliserte systemer, slik som bribri, hvis demonstrativer blant annet uttrykker objektets vertikale plassering i forhold til taleren.