Degenerert materie

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Degenerert materie er materie i form av fermioner som befinner seg under tilstrekkelig høy tetthet at Paulis eksklusjonsprinsipp er det dominerende bidraget til det indre trykket. Dette trykket kalles degenerasjonstrykket og oppstår på grunn av at eksklusjonsprinsippet forbyr de innblandede partiklene å befinne seg i identiske kvantetilstander. Alle forsøk på å tvinge dem så nær at de ikke er klart adskilte posisjonsmessig må plassere partiklene i ulike energinivåer. Derfor tvinger en volumnedgang mange av partiklene til kvantetilstander med høyere energi. Volumnedgangen krever altså en komprimerende kraft for å motvirke det som gjør seg gjeldende som et motstående trykk.

Eksempel på degenerert materie er:

  • elektrongass i metaller der Fermienergien er mye høyere enn den termiske energien ved romtemperatur;
  • hvite dverger der en relativistisk elektrongass stabiliserer volumet mot gravitasjonell kollaps;
  • nøytronstjerner der en fermigass av nøytroner, populært kalt nøytronium, stabiliserer mot videre kollaps.