Hopp til innhold

Databaseskjema

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En beskrivelse av MediaWikis databasemodell.

En databasemodell eller et databaseskjema (eng. database schema) er betegnelsen som brukes på definisjonen som beskriver definisjonen av en relasjonsdatabase. Modellen beskrives i et data definisjonsspråk (eng. data definition language forkortet DDL) som beskriver tabeller, felter, relasjoner, tabelloversikter, indekser, pakker. prosedyrer, funksjoner, køer, utløsere (triggere), typer, sekvenser, materialiserte tabelloversikter, synonymer, databaselenker, brukerinformasjon, med mer.

Modellen lagres i en dataordbok. Selv om modellen er definert i tekstform som DDL, brukes betegnelsen også om den grafiske beskrivelsen av en database.

IBM DB2 bruker betegnelsen skjema (schema) om nivået over tabeller, som noen andre databaser kaller bruker (bruker som eier tabellene).

Autoritetsdata