Cornelius Enevold Steenbloch

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Cornelius Enevold Steenbloch (født 27. februar 1773 i Trondheim, død 31. oktober 1836) var fra 1816 professor i historie ved "Det kongelige Frederiks Universitet" (nåv. Universitetet i Oslo) i Kristiania. Steenbloch var dessuten bestyrer for universitetets samling av oldsaker og antikviteter i perioden før Universitetets Oldsaksamling ble opprettet i 1829.

Steenbloch var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Det Skandinaviske Litteratur-Selskab og Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. Bare et fåtall av hans historiske studier er publisert. Steenbloch skrev også skuespillet "Fredrikshalds Beleiring i Aaret 1716", som utkom i 1808.