Cochrane

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Cochrane
Stiftet1993
LandStorbritannia
HovedkontorLondon[1]
Grunnlegger(e)Iain Chalmers, Peter C. Gøtzsche
Omsetning10 000 800 euro (2020)
Nettstedwww.cochrane.org (en)

Cochrane er en ideell organisasjon som har som formål å systematisere forskningsresultater fra helseforskning. Cochrane består av 28 000 frivillige i mer enn hundre land. Cochrane har en omfattende database over evidensbasert medisin som består av tusenvis av reviewartikler som bedømmer effekten av ulike typer medisinsk behandling. Artiklene søker å være oppdatert på all relevant litteratur på fagområdet. Hensikten er at leger og forskere skal kunne bedømme på et trygt faglig grunnlag hvor godt dokumentert en behandlingtype er.

Cochranebasen er i utgangspunktet en betalingstjeneste, men den norske staten har inngått en avtale hvor staten betaler for fri tilgang for alle med norske IP-adresser.

Cochranes arbeidsområde[rediger | rediger kilde]

Helse- og omsorgsdepartementet sier om Cochrane-samarbeidet[2]:

«The Cochrane Collaboration er en internasjonal organisasjon for medisinsk forskningssamarbeid som har som mål å hjelpe klinikere, brukere og politikere til å ta velfunderte beslutninger om helsetjenester ved å lage, oppdatere og distribuere systematiske oversikter om effekten av tiltak innen helsetjenesten. Cochrane-samarbeidet representerer således et forsøk på å bøte på den rådende mangel på systematikk og orden i foreliggende medisinsk litteratur. Cochrane-samarbeidet har et nordisk senter i København, med en egen norsk avdeling i Sosial- og helsedirektoratet. Direktoratet har kjøpt en lisens som gir gratis tilgang til databasene til Cochrane-samarbeidet fra alle datamaskiner med norsk Internettadresse (søkeadresse http://www.cochrane.no/ ).»

«The Complementary Medicine Field er en arbeidsgruppe i The Cochrane Collaboration. Pr. mai 2002 finnes det 48 systematiske oversikter hvor forskjellige former for alternativ behandling er evaluert som behandlingstiltak ved ulike tilstander i The Cochrane Library. Det er også referanser til 51 protokoller (systematiske oversikter som er under arbeid). I tillegg arbeides det med en egen database for pågående studier og for å sikre at referanser til randomiserte, kontrollerte studier indekseres i The Cochrane Controlled Trial Register.»

Cochrane-samarbeidet sier om seg selv: «Vi er uavhengige. Cochrane samarbeidet har navn etter Archie Cochrane (1909-1988), en britisk epidemiolog som kjempet for bruk av randomiserte kontrollerte forsøk som en metode for å skaffe pålitelig informasjon til helsetjenestene. Vi er en uavhengig, ikke-kommersiell organisasjon som finansieres av mange inklusive regjeringer, universiteter, sykehusfond, veldedige stiftelser og ved personlige gaver.»[3]

Cochrane-samarbeidet i praksis[rediger | rediger kilde]

Cochrane-samarbeidet er en internasjonal, ideell organisasjon som har som mål å hjelpe folk med å ta velinformerte beslutninger i spørsmål knyttet til helse og sykdom. Dette skjer gjennom å utarbeide, oppdatere og sikre lett tilgang til systematiske oversikter om effekt av helsetiltak. Målgruppe for virksomheten er både pasienter/publikum, helsepersonell og politikere/helsemyndigheter[4].

En Cochrane-oversikt er en systematisk oppsummering av det som finnes av dokumentasjon på effekt av et helsetiltak. Formålet med Cochrane-oversikter er å bidra til velinformerte beslutninger på alle nivåer i helsetjenesten. I tilfeller der vi mangler dokumentasjon på effekt av et tiltak, kan en Cochrane-oversikt være med på å avklare behovet for videre forskning[5].

Cochrane-oversikter publiseres i the Cochrane Database of Systematic Reviews eller i the Cochrane Methodology Register. De har et standardisert format som er beskrevet i the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions[6].

Den norske delen av det nordiske Cochrane-senteret (NbNCC) er en del av det internasjonale Cochrane-samarbeidet. Organisasjonen har som mål å hjelpe folk å treffe informerte beslutninger om helsetiltak ved å utarbeide, oppdatere og fremme tilgang til systematiske oversikter om effekten av helsetjenester. Den norske delen har base i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten[7][8].

Historie[9][rediger | rediger kilde]

Cochrane-samarbeidets forløper var utgivelsen av: Archie Cochrane's Effectiveness and Efficiency: random reflections on health services i 1972.

I 1978 ga World Health Organization og UK Department of Health finansiell støtte til arbeidet med å lage et register over kontrollerte forsøk i perinatal medisin. ved National Perinatal Epidemiology Unit.

I perioden 1985-90 foregår et internasjonalt samarbeid for å lage systematiske gjennomganger av kontrollerte forsøk i svangerskaps-, barnefødsels- og neonatal medisin.

I februar 1992 godkjennes finansiering av 'a Cochrane Centre' som skal støtte utviklingen av systematiske undersøkelser av randomiserte tester i helsetjenestene av Michael Peckham (den første direktøren for Research & Development in the British National Health Service).

Cochrane senteret i Oxford i England åpner i oktober 1992.

Det første Cochrane senteret bytter navn til: 'The UK Cochrane Centre'

Idéen The Cochrane Collaboration presenteres ved en konferanse (('Doing more good than harm')) organisert av Kenneth Warren and Frederic Mosteller ved the New York Academy of Sciences.

I oktober 1993 lanseres The Cochrane Collaboration i Oxford i England. Den første styringsgruppen velges. Det nordiske Cochrane senteret registreres.

Det første møtet i styringsgruppen avvikles i februar 1994 i Canada.

The Cochrane Database of Systematic Reviews lanseres i London av helsemisteren i England.

En artikkel i The Lancet foreslår at: The Cochrane Collaboration er et prosjekt som rivaliserer med prosjektet som kartlegger menneskets DNA i sin betydning for moderne medisin.

I oktober 1995 arrangeres det tredje Cochrane Colloquium i Oslo i Norge. og styringsgruppen møtes i Norge.

I november 1995 bevilger EU midler til The Cochrane Collaboration in Europe for å koordinere og utvide: Forberedelser til, vedlikehold og spredning av systematiske gjennomgåelser av helsetjenester.

I april 1996 lanseres The Cochrane Library som en kvartalsvis publikasjon på CD-ROM og diskett. Her inkorporeres: The Cochrane Database of Systematic Reviews, The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness, The Cochrane Controlled Trials Register and The Cochrane Review Methodology Database.

I juni 1996 registreres emneområdet komplementær medisin.

I september 1997 presenteres forsking som viser at Cochrane Reviews er metodologisk overlegen og har mindre bias enn granskninger utgitt i de store trykte tidsskriftene.

I janur 2001 er 1000 granskninger utgitt som Cochrane Reviews.

The Cochrane Library blir gratis for alle som har IP-adresse registrert i Norge og Finland imars 2002.

I juni 2003 er antall Cochrane Reviews og protokoller 3000

I juli 2004 er 2000 utgitte Cochrane Reviews nådd 2000.

I juni 2008 rangeres Cochrane Database of Systematic Reviews som nr 14 av 100 verdensomspennende tidskrifter i ISI Thomson's Medicine, General and Internal category for journals.

I januar 2009 når det totale antall Cochrane Reviews og protokoller 5676.

I januar 2011 anerkjennes The Cochrane Collaboration som en NGO med offisielt samarbarbeid med FNs organisasjon World Health Organization (WHO. Kommunikasjon mellom The Cochrane Collaboration og WHO formaliseres.

I mars 2012 er mer enn 5000 artikler utgitt som Cochrane Reviews i the Cochrane Database of Systematic Reviews.

Utvalgte datoer fra The Cochrane Collaboration sitt nettsted, hentet 9. desember 2012. http://www.cochrane.org/about-us/history

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Cochrane», besøkt 19. mars 2023[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ Sitert fra Ot.prp.nr.27 (2002-2003). Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/otprp/20022003/otprp-nr-27-2002-2003-/6/2.html?id=171533
  3. ^ Oversatt fra Cochrane-samarbeidets nettsted, hentet 9. desember 2012 http://www.cochrane.org/about-us
  4. ^ Hentet 9. desember 2012 fra Helsedirektoratets Kunnskapssenteret http://www.kunnskapssenteret.no/Mer+om+oss/Internasjonalt+samarbeid/Cochrane Arkivert 10. juni 2011 hos Wayback Machine.
  5. ^ Hentet 9. desember 2012 fra Helsedirektoratets Kunnskapssenteret http://www.kunnskapssenteret.no/Mer+om+oss/Internasjonalt+samarbeid/Cochrane Arkivert 10. juni 2011 hos Wayback Machine.
  6. ^ Hentet 9. desember 2012 fra Helsedirektoratets Kunnskapssenteret http://www.kunnskapssenteret.no/Mer+om+oss/Internasjonalt+samarbeid/Cochrane Arkivert 10. juni 2011 hos Wayback Machine.
  7. ^ The Cochrane Collaboration sitt nettsted, hentet 9. desember 2012 http://www.cochrane.no/
  8. ^ Kunnskapssenteret er et forvaltningsorgan under Helsedirektoratet. http://www.kunnskapssenteret.no/ Arkivert 5. desember 2012 hos Wayback Machine.
  9. ^ Utvalgte datoer fra The Cochrane Collaboration sitt nettsted, hentet 9. desember 2012. http://www.cochrane.org/about-us/history

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]