Cellesyklus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skjematisk oversikt over cellesyklusen. I = Interfasen. Oversikten forteller ingenting om hvor lenge de ulike fasene faktisk varer!

Cellesyklusen, eller celledelingssyklusen (CDC), er handlingsløpet fra dannelsen av en eukaryot celle frem til cellen eventuelt deles. Cellesyklusen kan på ulike måter deles inn i ulike stadier. En enkel inndeling er i et A-stadium der cellen holder seg vilkårlig lenge uten spesielle tegn til å skulle dele seg, og et kortvarig B-stadium der cellen irreversibelt forbereder og gjennomfører en celledeling. (Merk at prosessen kan stoppe, selv om den ikke kan snus.)

En vanlegere inndeling er i fire ulike hovedfaser: G1, S, G2 og M. Av disse utgjør de tre første fasene interfasen, mens M-fasen kan deles ytterligere inn i mitosen og cytokinesen. I tillegg til disse fasene finnes G0 og meiosen som varianter av respektive G1-fasen og mitosen.

I tillegg til de nevnte fasene finnes ulike sjekkpunkt der cellen undersøker om den er klar for å gå inn i den neste fasen. Av disse sjekkpunktene er G1-sjekkpunktet, G2-sjekkpunktet og metafase-sjekkpunktet de viktigste.

Cellesyklusen blir først og fremst regulert av cyklin-avhengige proteinkinaser (CDK-er). Disse proteinkinasene opererer ved å fosforylere ulike proteiner som virker i de ulike fasene i cellesyklusen. CDK-ene blir igjen regulerte av blant annet cyclin, ekstracellulære signaler og ulike katalysatore og inhibitorer som aktiverer såkalte CDK-cyclin-komplekser.