Interfase

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En illustrasjon fra Gray's Anatomy av interfasen. Kromatinet har ennå ikke fortettet seg og cellen fungerer derfor fremdeles som normalt.
Et bilde av en cellekjerne i interfase (mest sannsynlig G1). Merk: Cytoplasmaet til denne cellen og nabocellen (øverst t.v., i telofase av mitose) er ikke synlig. Bildet er tatt med optisk mikroskop og DAPI staining av DNA.

Interfasen er den lengste delen av cellesyklusen, hvor cellen forbereder seg for celledeling. Interfasen regnes derfor ikke som en del av selve celledelingen.

Interfasen kan deles inn i tre faser G1 (første pause (gap)), S (syntese) og G2 (andre pause). I alle tre fasene vokser cellen, og produserer proteiner og organeller, men det er kun i S-fasen kromosomene kopieres. Derfor kan fasene beskrives som at cellen vokser (G1), fortsetter og vokse mens kromosomene kopieres (S), vokser mer og forbereder seg for mitose (G2), før den deler seg (M) og man starter på en ny runde med G1.